بطور معمول در هر انتصاب جدیدی ، از فرمانده سابق آن نیروتقدیر بعمل آمده و پست جدید وی هم اعلام می شود . اخبار تایید نشده که باید منتظر صحت و سقم آن شد اینستکه فرمانده قبلی ” سپاه حفاظت ” ، ” علی نصیری ” در پی در گیری با ” طائب “رییس سازمان اطلاعات سپاه ” که بر اساس شک و تردیدی که حفاظت اطلاعات سپاه به وی پیدا کرده بود ، بعد از چند روز غیبت از محل کار خود ، اکنون ناپدید شده است
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)