سیلی کجاست؟

 

سیلی کجاست

که ما مردگان مجازی را

به جای ستم‌دیدگان

                    برکند

از خواب تهی خویش

در گور رسانه‌ها؟

 

ما سخت خشکیم و ناتوانی

از دل ترک‌هامان سرریز می‌کند

ما سال‌هاست

در مسیر فرسایش خویشیم

ما سال‌‌هاست در هیاهوی بلندگوهامان

                      پرهیبی حتی  

از صدای موثری نیست.

 

سیلی کجاست

که ما اهل قبور مجازی را

از عمق مهیبِ بی‌اعتمادی

در شکاف‌‌ شبکه‌های اجتماعی برکند؟

ما  در خود نشست کرده‌ایم و فردا

                  که برخیزیم  

از خواب تهی خویش

قیامت است روی زمین

 

فردا که با وحشت برخیزیم

در فریادِ بی‌فردای ما

نه قبری مانده  

نه خاکی

نه زنده‌ای و

      نه حتی روحی

که در این شوره‌‌زار تهی

بر حال زارِ ما

زار زار بگرید.

 

/

نیلوفر شیدمهر

۱۴ اپریل ۲۰۱۹


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)