حمید درخشنده ” با صدای خود اعلام می کند که در پی دیدن نابرابری ها ، فاصله طبقاتی و فاصله فقیر و غنی به این فکر افتاده که باید به سراغ مسبب اصلی یعنی ” امام جمعه شهر ” برود و اورا بخاطر وجود این همه فساد و فقر و فحشا ،به مجازات برساند .
ادامه :

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)