منطق اصلی و درونی این نوشته اینستکه 1- هر نظامی با قید مطلق “هر نظامی” که بر ایران حاکم باشد ، حمله یک نیروی خارجی خواه یک گروه تروریستی باشد ، خواه حمله منظم یک ارتش کلاسیک خارجی ، نقض حاکمیت ملی کشور ما ایران است و محکوم است
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)