روایت غالب شدگان از انقلاب ۵۷ : انقلاب انقلابی اسلامی بوده و در پی تکمیل رسالت انبیا بوده است . روایت مغلوب شدگان : ۱- گروههای چپ۲- هواداران نظام سابق ۳- گروههای روشنفکری
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)