سی ان همچنین ان در گزارش می افزاید که ممکنست این خود یک تاکتیک از سوی ” دونالد ترامپ” باشد که از یک سو خواهان مقابله نظامی مستقیم کشور خود با ج.ا. نیست و از سوی دیگر فراهم آورنده ، امکان تقابل نظامی سعودی ها با ایران بوسیله نادیده گرفتن همکاری موشکی چین و عربستان باشد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)