علیرضا نوری زاده : ملت ایران این پیامد را خوش دارند اگر حمله کنندگان در چهار چوب یک ضوابطی آنچیزی را که هدف قرار میدهند یعنی سپاه و سیدعلی آقا و افراد رژیم باشد مردم ایران همراهی خواهند کرد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)