، چگونه است رهبر ج.ا. به آتش باختیاران خود حق واکنش نشان دادن به هر چه که نمود مخالفت با ج.ا. را می دهد و حتی برای آنان مصونیت قضایی در نظر می گیرد ؟ در طرف مقابل نیز همین است و مخالفان در مقابل این و اقعیت قرار گرفته اند که بخشهایی از هواداران احساساتی اشان نمی توانند خود را کنترل کرده و بدون در نظر گرفتن بساری از واقعیات ، طلبه می کشند وعکس خامنه ای را و خمینی را به آتش می کشند که این خود بیانگر یک واقعیت است و آن اینکه این رژیم حاکم است که این شیوه مبارزاتی پر از تناقض را به مردم تحمیل می کند ، این رژیم است که نهایتا مبارزات مردم بر علیه خود را قهر آمیز خواهد کرد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com