مگر در شرایط حساس کنونی حاکمیت از کوچکترین خواسته خود عقب نشینی کرده است که ما باید در شرایط حساس کنونی از مطالبه خواسته های خود کوتاه بیاییم ؟ در هر مبارزه ای ، در هر جنگی هر روشی که دشمن برای ترساندن تو بکار می برد ، تو نیز با همان بیرحمی همان روش را برای وادار کردن او به عقب نشینی بکار ببر و گرنه حمل بر ترس و ضعف تو خواهد شد وهجوم خصم بر تو بی امانتر و دهشتناکتر خواهد بود
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)