روز گذشته گزارش سالانه ایلگای اروپا منتشر شد. این گزارش ۴۹ کشور اروپایی و آسیای مرکزی را در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و سیاست‌هایشان در همین زمینه مورد بررسی قرار داده است. در یک سال گذشته در اروپا نه تنها شاهد توقف پیشرفت در این حوزه نبوده‌ایم بلکه در برخی کشورها عقبگرد نیز رخ داده است. چنین روندی در گزارش‌های ده سال گذشته بی سابقه بوده است. برای مثال در لهستان دیگر کمکی برای فرزندآوری زنان مجرد نمی‌شود، بلغارستان تمام روش‌های ممکن برای تغییر نام و جنسیت ترنس‌ها در مدارک شناساییشان را از بین برده است. صربستان و کوزوو طرح برابری خود را تجدید نکرده‌اند.
بلغارستان، مجارستان و ترکیه به دلیل شکست در حمایت از حقوق مدنی وسیاسی همچون آزادی تجمعات، آزادی تشکل‌ها و حفاظت از مدافعان حقوق بشر عقبگرد داشته‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از افزایش ناامنی و عدم تحمل سازمان‌های ال جی بی تی و مدافعین حقوق بشر درکشورهای بیشتری در اروپا است.
در نقشه تهیه شده از این پژوهش نیز می‌توان احترام به حقوق بشر و برابری کامل در تمامی قاره اروپا و آسیای مرکزی را مشاهده کرد. بدترین کشور از نظر احترام به حقوق بشر آذربایجان با ۳% و پس از آن ترکیه و ارمنستان با ۵ و ۷ درصد قرار دارند. بهترین کشورها در این فهرست مالتا با ۹۰ درصد و بلژیک در مقام دوم با ۷۳ درصد هستند.
گزارش کامل را می‌توانید از اینجا بخوانید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com