روحانیت حاکم بر ایران نمی توانست برده فروشی داعش را محکوم کند چون در آن صورت در مقابل اجرای احکام شریعت می ایستاد. و عمل بسیاری از امامان شیعه را که خود کنیزان ایرانی را خریده و از آنها استفاده برده بودند ، محکوم می کرد .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com