حامیان این سیاستها با دفاع کامل از این اقدامات عملا  به بلندگوی دفاع از منافع اسراییل و آمریکا و وزارت امورخارجه این کشورها تبدیل شده اند ، دقیقا اشتباهی که حزب توده در مورد سیاستهای اتحاد شوروی در برخورد با ایران و موضوع ” فرقه دموکرات آذربایجان ”  مرتکب شد . به این دسته از ایرانیان باید توضیح داد که اسراییل و آمریکا در برخورد با ج.ا. بر اساس سیاست “اسراییل اول” و یا “آمریکا اول “عمل می کنند و نه بر اساس منافع “ایران و ایرانی اول”
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)