اینترنت خیلی بزرگتر از چیزی است که ما آن را تصور می ‌کنیم. چیزی که بیشتر ما از اینترنت می‌دانیم متاسفانه محدود به گوگل، فیسبوک، توییتر، و سرویس‌های رایج دیگر است. در کنار این سرویس‌ها که براحتی با ابزارهای معمول قابل دسترسی هستند، دو مفهوم دیگری به نام‌های deep web و dark web وجود دارند. این دو قسمت از اینترنت براحتی قابل دسترسی نیستند.

Dark web چیست و چگونه به آن دسترسی داشته باشیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)