با گذشت سه ماه از بازداشت ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فر، طبق اخبار وصولی از منابع مطلع، بازداشت ایشان برای دوره چهارم نیز تمدید شده است.

با وجود پیگیری های فراوان خانواده های این دو نویسنده نشریه کارگری گام و نیز خانواده عضو دیگر این نشریه، امیر امیرقلی، هنوز هیچ پاسخ روشنی درخصوص وضعیت ایشان به آنها داده نمیشود و این سه همچنان تحت فشارهای سیستم قضایی و امنیتی قرار دارند.

از آذر ماه بود که نشریه گام به دلیل پوشش مسایل و اخبار کارگری ایران و به ویژه شوش و اهواز تحت پیگیرد قرار گرفت و عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه بازداشت شد  و متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، اعضای دیگر این نشریه (ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی) بازداشت شدند و در سلولهای بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند.

به گفته منابع مطلع، دوره بازجویی ایشان بیش از دو ماه است که پایان یافته و بدون هیچ ادله ای، ایشان به صورت غیرقانونی در زندانهای رژیم به سر می برند.

با توجه به سابقه نیروهای امنیتی، نگهداری بدون دلیل افراد به صورت طولانی مدت، علاوه بر ایجاد ترور و رعب در جامعه و درهم شکستن روحیه افراد دربند، می تواند در راستای انواع و اقسام سناریوهای کیهان نشینان باشد.

لذا بر همه نیروهای آگاه و آزادیخواه و دل در گروی رهایی انسان است که پیگیرانه از هر عملی که بتواند به آزادی ایشان و نیز اسماعیل بخشی و سپیده قلیان یاری رساند، کوتاهی نکنند.

 

حمله قلبی پدر ساناز الله یاری

طبق گزارشات واصله از منابع مطلع، در پی عدم نتیجه بخش بودن پیگیری های ممتد خانواده ساناز الله یاری، عضو دربند نشریه گام و نیز تمدید بازداشت وی برای بار چهارم، پدر وی در روز دوشنبه با حمله قلبی مواجه شد و در بیمارستان قلب تهران تحت مداوا قرار گرفت.

به گزارش همین منبع، خانواده زندانیان عضو نشریه گام در این مدت بیش از ۹۰ روز که از بازداشت وی میگذرد به صورت مکرر جهت پیگیری پرونده و حال فرزندشان به دادستانی اوین مراجعه کرده اند و هر بار با جوابهای توخالی و سربالای آنان مواجه شده اند.

فشار حاصل از مدت طولانی بازداشت فرزند و نوع برخورد لاقیدانه و تزویرآمیز و ظالمانه عناصر امنیتی و قضایی با خانواده این عضو هیات تحریریه نشریه کارگری گام، تا بدانجا بوده که باعث این حمله قلبی شده است.

همچنین لازم به ذکر است که حال عمومی مادر وی نیز مساعد گزارش نشده و غم دوری طولانی از فرزند و نگرانی بابت شرایطش در بند ۲۰۹ اوین، باعث آن بوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)