“میترا استاد” خود را در شرایطی قرار داده بوده که دو دشمن بر سر از میان برداشتن وی به توافق برسند ، سناریوی احتمالی می تواند این باشد که ” اطلاعات سپاه” بکشد و ” نجفی ” بعهده بگیرد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)