اما چرا طرفداران سیاستهای آمریکا در منطقه دوست دارند خود را به خوش خیالی بزنند و شروع به تبلیغ کنند که روسیه هم دیگر از ج.ا. حمایت نمی کند ؟ ما به واقع بینی و نه به خوش خیالی نیاز داریم

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)