بایگانی

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

به یاد فریدا کالو

سرنوشت کتاب‌ها و کتاب‌فروشی‌ها در افغانستان

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

لارس لیح: هیاهوی بسیار برای هیچ

حزب لنینی، سازمانی برای استقرار سرمایه ­داری دولتی*

ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!

لنین و دگردیسی قطعی کمونیسم مارکس*

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

مسیر رهایی مردم ایران از اداره شورایی جامعه می گذرد!

کمونیسم ستیزی، – تداوم انتقام بورژوازی امپریالیستی

پایان کمونیسم در روسیه به معنای پایان دموکراسی در غرب بود

دیالوگ هفته: کینه مشترک شاه و شیخ علیه کمونیسم و هراس خامنه‌ای از رشد مجدد افکار چپ در جامعه

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

کمونیسم مارکس / فصل سوم: مارکس و فعالیت «انقلابی» یا «عملی – انتقادی»*

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

گامی تازه در نقد مارکسی

کمونیسم مارکس / پراکسیسی که هنوز در اسارت فلسفه است، و تفسیر متفاوت آلتوسر از فلسفۀ طبیعتِ اپیکور

حزب کمونیست یا کمونیسم؟ معنای اعتراضات اخیر مردم کوبا

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

تئوری مارکسیستی و پرولتاریا

دادائیسم

تنها عشق می‌تواند ما را نجات دهد

کمونیسم چیست و کمونیستها کیانند؟

تصویر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

افلاطون، بنیان گذارِ کمونیسم؟

فاشیسم در جامه­‌ی کمونیسم ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و عواقب “سوسیال داروینیسم” در پراکسیس سیاسی

جدال بر سر هویت انسان در ایران! به بهانه اظهارات اخیر اردشیر زاهدی