«شفق سرخ» (هلند)

۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

 

مبارزۀ قهرمانانه و فداکارانۀ مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و رهایی ملی و اجتماعی، سرمشقی برای همۀ مردم ستمدیده است. مقاومت مسلحانه در برابر اشغال – حتی بر اساس قوانین بین‌المللی دولت‌ها – موجه است.

مردم عادی، اعم از فلسطینی و اسرائیلی، خواهان زندگی متفاوتی هستند. اما چنین زندگی را تنها زمانی می‌توان یافت که حقوق برابر برای همه وجود داشته باشد، زمانی که دیگر شهروند درجۀ یک و دوم وجود نداشته باشد. زمانی که شهرک‌نشینان غیرقانونی مرتجع دیگر نتوانند با مصونیت از مجازات در روستاهای فلسطینی دست به قتل بزنند. زمانی که اشغالگری از میان رفته باشد. زمانی که نوار غزه دیگر بزرگ‌‌ترین زندان روباز جهان نباشد، جایی که دولت اسرائیل می‌تواند همۀ خدمات عمومی و اساساً همۀ شرایط زندگی را با فشار یک دکمه خاموش و روشن کند.

این وضعیت غیرانسانی زندگی فلسطینیان تحت ظلم و ستم اسرائیل و خشونت فزایندۀ شهرک‌نشینان غیرقانونی است که دائماً مبارزان جدیدی برای آزادی تولید می‌کند. دولت نتانیاهو با بسیج کل جامعه برای وضعیت جنگی، مشکلات امروز خود را حل می‌کند و برای تشدید جنگی جدید علیه مردم فلسطین آماده می‌شود. اسرائیل یک حکومت آپارتاید است که نتانیاهوی فاشیست مرتجع‌ترین دولت تاریخ آن را رهبری می‌کند. این دولت صهیونیستی تنها با بمبارانِ هر چند سال یک بارِ همسایگان خود و تبدیل آن‌ها به آوار می‌تواند وجود داشته باشد.

حملۀ اخیر به اشغالگران قلمروی فلسطین به رهبری حماسِ فاشیستِ مذهبی نمی‌تواند برای مهد پیشرفته‌ترین صنایع شنود و جاسوسی جهان تعجب‌آور باشد. تلاش رژیم‌های مرتجع اسرائیل و عربستان سعودی برای دستیابی به توافق –با هزینۀ فلسطینی‌ها نیز در حکم «ماشه»ایست که آن هم غافلگیرکننده نیست.

شتابزدگی همۀ امپریالیست‌های غربی برای اعلام حمایت از رژیم نتانیاهو، نشان می‌دهد که آن‌ها به خاطر نگرانی از حل و فصل مناقشۀ خاورمیانه از خواب نپریده‌اند، بلکه می‌خواهند نفت بر روی این آتش بریزند. دولت اسرائیل از حماس، به عنوان دشمنی ایده‌آل، استفاده می‌کند تا سال‌ها مقاومت فلسطین را به عقب رانده و زندگی صدها هزار نفر را غیرقابل زیستن کند.

دولت‌های کشورهای امپریالیستی غربی برای سوار شدن به داخل قطار جنگی نتانیاهو می‌جهند تا همبستگی با مبارزات رهایی‌بخش فلسطین را سرکوب کنند. بقای سرپُل آنها در این منطقۀ مهم استراتژیک و نفت‌خیز در دست آن‌ها قرار دارد. اما با انجام این کار، آن‌ها در کشتار جمعی که اسرائیل مرتکب می‌شود، شریک هستند.

با این حال، آزادی برای فلسطینیان و عدالت برای همۀ کارگران عادی در منطقه، چیزی‌ست که برای آن باید فقط به نبرد با سرمایه‌داران بزرگ، و نبرد با امپریالیست‌های هر کشور پرداخت.

حماس – که در گذشته‌ای خاکستری با حمایت خود اسرائیل تأسیس شد – توسط رژیم‌های ارتجاعی حمایت می‌شود: اکنون توسط یک امپریالیست منطقه‌ای یعنی ایرانِ فاشیست.

در واقع برای رهبری حماس، به دست آوردن یا از دست دادن یک عملیات نظامی اهمیت کمی دارد: تنها چیزی که اهمیت دارد، تسلط مذهبی-فاشیستی آن‌ها بر جمعیت است – و این تصور که آن‌ها تنها کسانی هستند که علیه ظلم و رفتار تحقیرآمیزی که ۷۵ سال است در حال انجام است، کاری انجام می‌دهند.

اما این رهایی نیست. رهایی به معنای مبادلۀ دیکتاتوری با یک دیکتاتوری دیگر نیست – بلکه به معنای آزادی و برابری اجتماعی است. پیشرفت و زندگی بهتر برای کودکان. هیچ سازمان امپریالیستی یا مذهبی-فاشیستی نمی‌تواند به این امر دست یابد. آن‌ها فقط پرچم دیگری برای دیکتاتوری خود به همراه دارند. فلسطینیان شایستگی دارند تا از همبستگی ما علیه مرتجعین در همۀ کشورها برخوردار شوند. علیه سیاستمداران بورژوای هلند که – با توجه به انتخابات پیش رو – علاقه دارند که پرچم‌های ارتجاعی را به اهتزاز دربیاورند. فلسطینیان به دلیل مبارزۀ سرسختانۀ خود با بی‌عدالتی شایستگی آزادی را دارند – آنها از همان آیندۀ آزاد و سوسیالیستی برخوردارند که متعلق به همۀ زحمتکشان است.

از مبارزات مردم فلسطین حمایت کنید!

کشتار غزه را متوقف کنید – حمایت از اسرائیل را متوقف کنید!

آزادی برای فلسطین – برای آزادی ملی و اجتماعی!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)