صفحه‌ی ویژه‌ی

Toushay Zagros

آخرین مطالب :


به تجارت با اسرائیل که در غزه نسل‌کشی می‌کند، پایان دهید!


خطوط تحلیلی سیاست کوردستان ما


آیا هند یک کشور نو-امپریالیستی است؟


روابط چین و فلسطین: از همبستگی ضدامپریالیستی تا پراگماتیسم


چین و اسرائیل در همکاری برای سرکوب سابقه‌ای طولانی دارند


آگاهی زنان در سطح بین‌المللی بیدار شده‌است – برای رهایی زنان در سوسیالیسم حقیقی!


کوردهایی که برای فلسطین جان دادند


اعتراضات گسترده در ایالت بلوچستان پاکستان به دلیل قتل‌های فراقانونی و سایر جنایات دولتی ادامه دارد


“ما در آدانا/یوره‌غیر به فاشیست‌ها حمله کردیم”


جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!


مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است


ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم


در کنار فلسطین ایستاده‌ایم


آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟


تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رهایی‌بخش فلسطین


آزادی برای فلسطین – شورش موجه است


در همبستگی با فلسطینی‌ها بایستید! – اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تبدیل آن به کانون ستیزه‌جویی را محکوم کنید!


در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟


در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا


اطلاعات بیشتر در مورد «بریکس» در پانزدهمین اجلاس سران آن


اهداف ترکیه در مرحلۀ تجدید ساختار شمال سوریه


استثمار اقتصادی امپریالیستی، فقر، تورم، بیکاری، ناامنی و ندانم‌کاری‌های دولت غیر قابل پذیرش است!


موسیقی پ.ک.ک: مهندسی یک انقلاب اجتماعی


چرا چنین رقابت بینا-امپریالیستی بر کشوری مانند سودان متمرکز شده است؟


قبرس را رها کنید


«ما در میدان های اول ماه مه فاشیسم را شکست خواهیم داد!»


خوانشی بر ماهیت ضد انقلاب در سودان


مرگ بر جنگ داخلی! مرگ بر شبه نظامیان ارتجاع! پیروز باد کارگران و توده های سودانی!


دربارۀ انتخابات آتی ترکیه


اوکراین: تماشاگری بی گناه یا عروسک خیمه شب بازی امپریالیسم؟

آخرین نظرات توسط نویسنده Toushay Zagros

    نطری یافت نشد.