بایگانی

به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره هفتم

به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کم …

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! [این یک داستان واقعی ست]

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! / [این یک داستان واقعی ست]

یت الله صانعی؛نواندیشی دینی در دایره ی ولایت فقیه!!

آیت الله صانعی؛نواندیشی دینی در دایره ی ولایت فقیه!!

ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!

اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چندسال پیش(۳۵)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!

چندسال پیش(۳۲)قضاوت درموردآیت الله شریعتمداری، اردیبهشت۱۳۶۱

چند سال پیش(۲۹)دهه ۶۰…(۱۲)

چند سال پیش(۲۶)دهه ۶۰…(۱۰)

چند سال پیش(۲۱)دهه ۶۰…(۶)

چند سال پیش( 19)دهه 60...(4)

چند سال پیش( ۱۹)دهه ۶۰…(۴)

چند سال پیش(18)دهه 60...(3)

چند سال پیش(۱۸)دهه ۶۰…(۳)

چند سال پیش(۱۵)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۵) گروهها، افراد،خامنه ای ومنتظری

چند سال پیش(۱۴)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(۴)آزادی و مطبوعات

چند سال پیش(۱۲)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۲)اقتصاد