بجای  تک «رئیسی» بر روی «شورای ریاست جمهوری» تاکید شود!

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره ۳۷

بیانیه حضرت  آیت الله  علامه نوری

این پیش نویس قانون اساسی باید بکلی نادیده گرفته تلقی گردد زیرا که نه اسلامی است و نه انقلابی.

همیشه یکی از مراجع تقلید باید در صدر شورای جمهوری باشد و امام خمینی در این زمان.

بر حسب وظیفه شرعی، من نیز مدتی وقتم را در اصلاح نواقص و تغییر و یا حذف چندین اصل و یا افزودن  مواد و اصول دیگر بر پیش نویس قانون اساسی صرف نمودم. که در بعضی مصاحبه ها و روزنامه ها منعکس گردید ولی الان به این نتیجه رسیدم که نوسازی به از تعمیرات و تغییرات بی فایده است. چنانکه انتقادهای فراوان و همه جانبه ای  که تاکنون از جانب جمعی از مراجع و رهبران دینی، و فقها، و شخصیت های صاحب نظر و حقوقدان و گروه های منتقد منتشر شده نشان می دهد ضعف فزون از حد این پیش نویس در ارائه اصول  اساسی قانون اساسی مورد اعتقاد و خواست جامعه است. چندانکه به هیج وجه  صلاحیت «پیش نویس» بودن یا بر اساس آن اظهار نظر و انتقاد ساختن را ندارد. به مانند  خانه کهنه و فرسوده ای است که جز نوسازی راهی ندارد. … و از لحاظ محتوای فلسفی و حقوقی بخصوص مبتنی بودن بر  اساس اسلام  از قانون اساسی صدر مشروطیت نیز به مراتب ضعیف تر است…

در نگهبانی از  اصالت ها و نظامات اسلام  شورای نگهبانی  عرضه کرد  که «عدمش به زوجود»  نه فقها  و مجتهدان  اکثریت دارند و نه نظرات جمع آن ها  از ضمانت اجرا برخوردار است….

اصل یا اصولی  در زمینه نقش مراجع تقلید و فقها  که در نظام اسلام  رهبران امت  و مفسران قوانین و بازگوکنندگان نهایی معیارها و احکام اسلام و ناظر برجامعه اسلامی می باشند مطرح نگردیده…. ضرورت قطعی  است که بجای  تکیه بر روی «تک رئیسی» و انتخاب یک رئیس جمهور، آن هم بدون  ذکر شرایط علمی  و صلاحیت های دیگر، بر روی «شورای ریاست جمهوری» تاکید شود! پانزده تن از مقامات روحانی  و غیر روحانی  از مجتهدان آگاه  به اوضاع کشور  و جهان، و دیگر  شخصیت های معتقد و عامل و عالم  به اسلام و صاحب نظر در زمینه های مختلف برای تصدی امور مکلمت انتخاب و یک  نفر در میان آن ها صدر شورای ریاست جمهوری باشد و برای رعایت اصل ولایت فقیه و عدم تفکیک دین از دولت همواره  یکی از مراجع تقلید زمان در صدر شورا قرار گیرد  که درا ین مقطع خاص  امام خمینی اصلح می باشند.

[ نوری،یحیی علامه.(متوفی ۳۰دی ۱۳۸۶)روزنامه جمهوری اسلامی. ۶ مرداد ۱۳۵۸. قانون اساسی و مردم]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)