1.  

۴۲ سال از تصویب اصل ولایت فقیه گذشت؛۲۲شهریور۱۳۵۸

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۷۱)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۲۸

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 @shourimohammad

 

در چنین روزی سر تیتر مطبوعات این بود:

اصل ولایت فقیه تصویب شد و تا ثریا رفت دیوار کج و کژ!

وقتی خوب به محتویات سخنان دقت شود،مثل چند مرحله ای بودن انتخابات و آرای عمومی و بعد از آن، تفسیر قانون اساسی که نظارت استصوابی از دل آن بیرون آمد، تثبیت خاستگاه اصلی روحانیت که حکومت اسلامی بود، تصویب شده است! و الصاق «جمهوری» به «اسلامی» چیزی جز فریب و «غش در معامله»  نبوده و تمام ساختار سازنده ی یک جمهوری مثل انتخابات و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، پارلمان و احزاب، به شکل مهندسی شده  در اختیار ولایت فقیه قرار گرفت.  و همه ی آن ها در نظام ولایت فقیه مصلوب الاختیار و مترسکی پیش نیستند!

پیش از این، در شماره های گذشته محتویات تصویب اصل پنچ در مجلس خبرگان قانون اساسی اول را آوردیم. و نوشتیم که بحث روی اصل ولایت فقیه در جلسات غیر علنی انجام گرفته است و تنها در جلسه ی علنی، دو نفر به عنوان یک مخالفت و یک موافق (طبق آئین نامه داخلی مجلس) حق سخن داشته اند!

رحمت الله مقدم مراغه ای نماینده استان آذربایجان شرقی به عنوان مخالف و محمد حسین بهشتی(دبیرکل حزب جمهوری اسلامی) به عنوان موافق سخن گفتند. که در شماره های قبل آن را درج کرده ایم.

ادامه دارد…

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)