ولایت فقیه حدودی دارد و نباید در این میان قدرت مردم و حاکمیت ملت فراموش شود
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۸۶)
[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۴۳)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره «مطلقه»]
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری در مصاحبه با تلویزیون قم.
خبرگزاری پارس.
خبرنگار تلویریون سوئیس اولین سوال را بدین نحو آغاز کرد که آیا استفاده از اصل ولایت فقیه در قانون اساسی باعث ایجاد یک دیکتاتوری دینی در ایران نمی شود؟
حضرت آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری جواب دادند:
«ما نظر خود را راجع به این اصل گفته ایم. و شاید پاره ای از روزنامه های داخلی آنرا منتشر کنند. در این خصوص گفته ایم که ولایت فقیه که تصویب شده گنگ و مبهم است. و توضیح داده نشده که جنبه حقوقی آن تا چه اندازه است. البته ولایت فقیه وجود دارد، ولی این ولایت حدودی دارد. و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود. چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رای داد به این معنا است که قدرت مال ملت است. و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم برای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار از نمایندگی مردم صحبت می کنند، پس اصالت با ملت است. و حتی وقتی که قرار است که مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند، دلیل دیگری برای حکومت ملی است. لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد. همانطور که گفتم ولایت فقیه وجود دارد اما بیشتر در جاهایی است که صاحب ندارد. مثلا در سابق مجلس نبود، دولت نبود، لذا دولت موقت فعلی با نظر ولایت فقیه تعیین شد. اما ولایت فقیه به معنای دیکتاتوری نیست که حکومت ملی و حاکمیت مردم را نفی کنیم. و همه کارها را در اختیار فقیه بگذاریم. همین مساله ای که این روزها به قانون شوراها مطرح است و از اصول قانون اساسی است به این معنا است که مردم برای مقدرات خود باید خودشان تصمیم بگیرند و این به آن معنا که در ذهن شما از ولایت فقیه رسوخ کرده جور در نمی آید. در هر حال ما پیشنهاد کرده ایم اصلی را که به نام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است به صورت روشن توضیح و تفسیر شود».
[روزنامه جمهوری اسلامی، ۲ مهر ۱۳۵۸. نقطه نظرهای آیت الله العظمی شریعتمداری پیرامون قانون اساسی]
ادامه دارد…
۲۱مهر ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.
t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)