در این ولایت فقیه باید همه پرسی کرد ببینیم صدی چند ملت این را قبول دارند؟

 ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۷۵)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۳۲)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 @shourimohammad

اساس این اصل از اصل سوم اعلامیه حقوق بشر که در دو قرن قبل در فرانسه به تصویب رسیده است ناشی می شود. که آن عبارت این است…:

«اصل سوم: حق حاکمیت ناشی از حقوق ملت است، هیچ  فردی از افراد و هیچ طبقه ای از طبقات مردم نمی توانند فرمانروایی و حکمرانی کنند مگر به نمایندگی از طرف ملت».

همین حق را در این قانون اساسی با یک تعارفی که آیه ای که حالا نمی دانم تفسیرش درست است یا نه و به عهده کسانی است که آنرا تفسیر کرده اند و باید جواب بدهند، حق الهی کرده اند و به ملت داده اند. آیه این است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها». که امانت همین حقی است  که در قانون اساسی فرانسه در دو قرن پیش نوشته شده و خدا هم توصیه کرده است که این حق را یعنی حق فرمانروایی و حق حکومت را به ملت بدهید.  این جا هم در این اصل نوشته شده حق حاکمیت ملی که همان حق تعیین سرنوشت است. حالا نمی دانم چطور آقایان تفسیر می کنند و حق تعیین سرنوست چیست و با توجه به اصل ولایت فقیه معنی ولایت چیست؟ آیا منظور از عبارت تعیین سرنوشتی است که خدا تعیین کرده است؟ آنوقت چطور این حق را یکدفعه به فقیه می دهیم و بکدفعه مستقیما به ملت می دهیم؟… آیا بعد از بیست سال دیگر ملت به ما نخواهند گفت که این چه حقی است که به گروه دیگری که فقها باشند داده اید؟ و به چه عنوانی اینکار را کرده اید؟ زیرا این حق ملت است… گفتیم که فقها باید با خبرگان مشورت کنند و اینکار هیچ اشکالی ندارد ولی باید تعیین بشود که چه حقی مال آن هاست و این حق حاکمیت چیست ولی اگر به همین اطلاقش بگذارید همان فرمانرمایی است همان ولایت فقیه است همان حکومتی است که ما برای فقیه درست کردیم و اگر آن را قلم بزنید خوب طبق قانون اساسی فرانسه این حق را به ملت می دهید و ملت هم هیچ وقت این را از ما قبول نمی کنند  زیرا ملت مسلمان است  حقوقی را که خداوند برایش مقرر کرده قبول دارد و حقوقی را هم که خدا برای دیگران و فقها و علما و رهبران معین کرده قبول دارد هم چنانکه در ولایت فقیه گفتیم. حالا اگر افرادی بخواهند این حق را قبول نداشته باشند و اشکال تراشی کنند آیا ملت و ما زبر بار می رویم؟ در این ولایت فقیه باید همه پرسی کرد ببینیم صدی چند ملت این را قبول دارند؟ ممکن است یک عده دویست سیصد و یا چند هزار نفری دور چند نفری را بگیرند و یک صحبت هایی هم بشود و اشکالاتی هم بر آرا نمایندگان خبرگان که نمایندگان ملت هستند گرفته بشود ولی ما از طرف ملت مسلمان یعنی ملتی که پایبند به اسلام است و پایبند به رهبر اسلامی است انتخاب شده ایم و اگر رهبر آن شرایطی را که دارا می باشد نداشت ملت او را قبول نداشتند بنابراین مردم شرایطی  را که در رهبر شان هست قبول دارند و این شرایط را ما در ولایت فقیه ذکر کردیم».

[حیدری،عبدالرحمان.کتاب صورت مشروط مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۵۱۹جلسه بیستم،۲۷ شهریور۱۳۵۸].

ادامه دارد…

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)