بایگانی

آیا هشتگ «می تو» جنبش اجتماعی است؟

نظارت مرده است!  پس زنده باد فساد؟

مبانی تئوری نوین حسابداری اجتماعی درچارچوب  جهانی سازی؟*

انباشت ثروت درسایه کرونا ویروس

سوت‌ یا شیپور؟ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟ 

کسری بودجه با بورس درمانی 

توسعه موعظه‌ای، مداحان و واعظان مکلا

شوک درمانی اقتصادی با بورس و سفته‌بازی

آبادان بار دیگر شهری که دوستش داشتم!

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و چشم انداز مالیاتی کشور

داستان راستان شستا به روایت غلامحسین دوانی

گفت‌وگو پیرامون پساکرونا در ونکورو – غلامحسین دوانی

تضاد منافع سکوی فساد

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

کرونا، بازارهای مالی و نفت

موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز یا بمب هسته‌ای 

تعرض به حداقل مزد واقعی یا « هزینه بخورو نمیر»

راز آشکار

مالیات مردم کجا مصروف می شود و چرا مالیات پرداخت کنیم ؟! 

روز حسابدار و هفته جهانی حسابداری

کدام یارانه؟

جایزه نوبل و توسعه پایدار مالیاتی

مرثیه‌ای برای آموزش عالی یا جنون مدرک‌گرائی

داستان چگونه بانکدار شدم

مرگ خبرنگاری حرفه‌ای و رشد رسانه‌های رانتی

حذف ۴ صفر یا حذف خود ۴

« کالائی شدن جسم و جان»

«سنت گریزی، دگراندیشی و مدرنیته، بنیادگرایان دینی»

دوران برزخی تا ایران هزار میلیاردی 

ایران و شاخص فلاکت!