بایگانی

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

کرونا، بازارهای مالی و نفت

موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز یا بمب هسته‌ای 

تعرض به حداقل مزد واقعی یا « هزینه بخورو نمیر»

راز آشكار

مالیات مردم کجا مصروف می شود و چرا مالیات پرداخت کنیم ؟! 

روز حسابدار و هفته جهانی حسابداری

کدام یارانه؟

جایزه نوبل و توسعه پایدار مالیاتی

مرثیه‌ای برای آموزش عالی یا جنون مدرک‌گرائی

داستان چگونه بانكدار شدم

مرگ خبرنگاری حرفه‌ای و رشد رسانه‌های رانتی

حذف ۴ صفر یا حذف خود ۴

« کالائی شدن جسم و جان»

«سنت گریزی، دگراندیشی و مدرنیته، بنیادگرایان دینی»

دوران برزخی تا ایران هزار میلیاردی 

ایران و شاخص فلاکت!

مروری بر تاریخ اقتصادی ایران (دوران پهلوی دوم )

آینده حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بلاک چین

حسابرسی دشمن فساد و تقلب

سیطره شرکت‌های فرامرزی بر جهان یا شرکت‌های دولت مدار

ترامپیست‌ها، آمریکا، چین و سقوط دلار و بازارهای مالی؟!

تشدید جنگ اقتصادی با بحران بدهی کشورها

آسیب شناسی جریان آب و سیلاب در ایران؟

قصه های پتروشیمی یا غصه های پتروشیمی

نگاهی به طرح جامع مالیاتی ایران

شبکه های اجتماعی یا کانون همکاری با قدرت های نهان یا بازی قدرت در سایه‌ داده‌ها

بازگشت پیروزمندانه اندیشه‌های مارکس