بایگانی

آبادان بار دیگر شهری که در غربت است

آیا هشتگ «می تو» جنبش اجتماعی است؟

نظارت مرده است!  پس زنده باد فساد؟

مبانی تئوری نوین حسابداری اجتماعی درچارچوب  جهانی سازی؟*

انباشت ثروت درسایه کرونا ویروس

سوت‌ یا شیپور؟ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟ 

کسری بودجه با بورس درمانی 

توسعه موعظه‌ای، مداحان و واعظان مکلا

شوک درمانی اقتصادی با بورس و سفته‌بازی

آبادان بار دیگر شهری که دوستش داشتم!

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و چشم انداز مالیاتی کشور

داستان راستان شستا به روایت غلامحسین دوانی

گفت‌وگو پیرامون پساکرونا در ونکورو – غلامحسین دوانی

تضاد منافع سکوی فساد

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

کرونا، بازارهای مالی و نفت

موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز یا بمب هسته‌ای 

تعرض به حداقل مزد واقعی یا « هزینه بخورو نمیر»

راز آشکار

مالیات مردم کجا مصروف می شود و چرا مالیات پرداخت کنیم ؟! 

روز حسابدار و هفته جهانی حسابداری

کدام یارانه؟

جایزه نوبل و توسعه پایدار مالیاتی

مرثیه‌ای برای آموزش عالی یا جنون مدرک‌گرائی

داستان چگونه بانکدار شدم

مرگ خبرنگاری حرفه‌ای و رشد رسانه‌های رانتی

حذف ۴ صفر یا حذف خود ۴

« کالائی شدن جسم و جان»

«سنت گریزی، دگراندیشی و مدرنیته، بنیادگرایان دینی»

دوران برزخی تا ایران هزار میلیاردی