متروپولیست ها لمپن های سرمایه داری کلیپتوکراسی هستند که از نظام سرمایه داری کسب سود بهرنحو ممکن، از پوپولیسم خیرات و نذری و از سوسیالیسم کاذب شعار مردم ارباب ما هستند را به غارت گرفته اند. متروپولیست ها بسازو بفروش هایی هستند که در چارچوب ساخت و ساز چند پیچ و مهره و  لولای اتصال ساخت (اقتصاد) را با چند جوش سرهم بندی می کنند تا نمای ساخت (اقتصاد) استوار به نظر آید. متروپولیست ها رابطه مستقیمی با تحریم گران از آن جهت دارند که اگر آنها نبودند، اینها بوجود نمی آمدند. متروپولیست ها طفیلی گران اقتصاد غارت و سرهم بندی مسائل هستند. آنها بدیهیات هندسی اقتصاد را وارونه بکار می برند و معتقدند وارونگی همان مهندسی معکوس است.آنها علیرعم آنکه حساب دهشاهی شان را دارند به شدت از حساب و کتاب گریزان هستند و تا بحث حساب و حسابرسی می شود می گویند حساب ما درآن دنیا روشن است ؟!

در فرهنگ آبادانی ها متروپولیست ها یا کلیتوکراسی را دزد سالاری، یغماسالاری و ریزش یکباره ساختمان اقتصاد می نامند. این شیوه سرمایه داری موجبات افزایش یکباره ثروت فردی همراه با قدرت سیاسی را بهمراه دارد. کلیتوکراسی شیفته کورپروتوکراسی (Corporatcreacy) هستند و بهمین منظور عاشق هلدینگ ساختن هستند. ویژگی متروپولیست ها مطالبه گر هم هستند بطوریکه هرگاه قانونی باعث کاهش قدرت و سهم آنها از ساخت و ساز (اقتصاد) شود با راه اندازی آشوب و اغتشاش و ایجاد تلاطم دولت ها را فلج می کنند تا به خواسته آنها تمکین کنند. متروپولیست ها دشمن نظام مالیات ستانی هستند و آن را (اخ) می دانند. آنها بخشی از مالیات خود را در قالب رشوه و انعام به سردمداران سیاسی محلی و منطقه ای پرداخت می کنند تا در محافل عمومی به ((آدم خوبه)) اشتهار یابند.

متروپولیست ها با رسانه های روز مزد، سلبریتی ها آدم فروش ، قلم بدستان رسانه ای رابطه ی دوستانه ای دارند و در مراسم افتتاح ساخت و سازها آنها را به کار می گیرند؟! سخنگوی تاریخی متروپولیست ها ((حاجی آقای صادق هدایت)) است. عموماً‌با تحصیلات و دانش میانه خوبی ندارند و در دوران دبیرستان همیشه انشای ((فایده گاو چیست)) را بر «علم بهتر است یا ثروت» ترجیح داده اند.

متروپولیست ها علاقه ی عجیبی به مطالعه تاریخ ژنرال های امپراطوری روم که تصاحب خزانه هدف اصلی آنان بود دارندو این داستانها را از بردارند در حالی که هنوز قادر به یک امضای درست از فامیل خود نیستند. متروپولیست ها مرتباً‌ تولید الیگارش می کنند و رابطه مستقیم به الیگارش های منطقه ای دارند.

سندیکای جنایتکاران مالی یا سرمایه داری جنائی روز فاجعه برج متروپول را به عنوان شاهکار اقتصاد ساخت و ساز در جهان نام گذاری و مقرر گردیده مجسمه عبدالباقی نیز به عنوان اسطوره و نماد متروپولیست ها در شهر سیسیل ایتالیا برپا شود . قرار شده منبعد متروپولیست ها سندیکای ملی متروپولیست ها را بنیان گذاری نمایند. همچنین به پاس شاهکار عبدالباقی در شهرت متروپولیست ها قرار شده مدال بزرگ خلافکاران جهان به نام ((حاجی باقی )) همه ساله به بزرگترین سازنده اقتصادهای کاغذی اعطا شود.

مشخصه متروپولیست ها سقوط ساخت و ساز و سپس سقوط اقتصاد عملکرد متروپولیست ها در حوزه جرایم اقتصادی است  زیرا باعث آسیب سازنده به نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از پیشرفت و توسعه با علم کردن توسعه کاذب می شوند.

آنها در ساخت و سازها  از شمع و گل و پروانه بجای شمع کوبی ۲۷ متری و استفاده از کمانچه و سیتار بجای کمانچه ساختمان وبکاربردن  خال لب به جای خال جوش و استفاده از وافل شیرینی به جای وافل ساختمان استفاده می کنند که کمترین لوح تقدیر آنان کارآفرین برتر بوده است؟

در واقع عبدالباقی و متروپل آبادان نماد اقتصاد متروپولیست ها که کشور را بر باریکه ای از آهن با چهارجوش نازک وصل کرده و انتظار دارند جامعه کار و تولید آن را به منزل مقصود برساند.

 

غلامحسین دوانی

حسابداررسمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)