صفحه‌ی ویژه‌ی

دخترلُر

آخرین مطالب :

مسجد سلیمان؛ مستعمره ملی !

مسجد سلیمان؛ مستعمره ملی !

جنبش بیداری قومی لُر ها ؟

قتل عام قوم لُر؛ اسناد هلوکاستی که ناسیونالیست های ایرانی کتمان و انکارش کرده اند !؟

*حکایت پسرک لُر و کفش های فرسوده لنگه به لنگه اش ..


*پان فارسیست ها و انصار حزب الله پیوندتان مبارک !


فرهنگ نام های لری بختیاری ضمیمه شماره چهار نشریه* ولات*نورعلی مرادی (بئوار الیما)


خود آموز زبان لری بختیاری ضمیمه شماره چهار نشریه* ولات.نورعلی مرادی بئوار الیما


وار ؛ سرزمین اجدادی ویژه تاریخ ,فرهنگ و زبان قوم بختیاری مجموعه مقالات : نورعلی مرادی (بئوار الیما )


هرچه که گول اخورم(میخورم )،سر دل صافم!


*خاطرات تلخ روز اول مدرسه و زنگ درس فارسی ام


سرکار خانم مسیح علی نژاد و *چماق لُری * !?


برای پان فارس ها , استخوان بیشتر از جان انسان ارزش دارد !


طرح های وزارت نیرو در مناطق لر نشین و ایجاد سد های عظیم برای تامین برق و آب مناطق فارس نشین مرکز ایران( اصفهان ,یزد ,قم ,کاشان ,)باعث فجایع انسانی , بدبختی و فقر مردم لر شده است


لُر.سنگین از نگفتن است !…….


بمباران لُر های بختیاری ,توسط لشکر ١٠ ارتش ایران !


*تاریخ واقعی را اینجا بخوانید ! *اجبار کردن زنان ایلیاتی به شیر دادن به توله سگان افسران ارتش ایران ! …شرط بندی بر سر مسابقه جنازه های بی سر ! …کوچ دسته جمعی لرها توسط هنگ شرق آتش ایران به کویر های شرق و مرکز ..


قتل عام قوم لُر؛ اسناد هلوکاستی که مورخان ایرانی کتمان و انکارش کرده اند !؟


هلوکاست لُری !اسناد قتل عامی که مورخان ایرانی کتمان و انکارش کرده اند !؟


ایران برای برخی ایرانیان !؟ غارت و استعمار قوم لُر!(۳ )

غارت و استعمار مردم لُر!ایران برای برخی ایرانیان !؟(۲)


ایران برای برخی ایرانیان !؟ غارت و استعمار مردم لُر!(۱)


شباهت های شاپوربختیار و محسن رضایی !؟


*قوم لُر و شعور قومی ؟ آیا قوم لُر به حقوق خود آگاهی دارند ؟


دعوای ترک و فارس ؛دعوای دو کچل بر سر یک شانه !

سخنان محسن رضایی در مورد تبعیض بین قومیت ها با سانسور مواجه شد.!؟


نه نام اسلامی ! نه نام فارسی ! فرزند بختیاری نام بختیاری !


ایران ،جامعه تک صدایی !

لُر؛ قوم بی دفاع !..


بوشهر ؛سرت سلامت !


شعرلُری ممنوع ! شاهنامه خوانی آزاد !