هرگز دو خط موازی فاشیستی همدیگر را قطع نمی کنند بلکه به موازات و همراه هم اند !!

.بیشترین حملات به این مرد دگر اندیش (محمد نوری زاد ) به تازگی از سوی دو گروه فاشیستی* تندرو های دینی و* افراطی های* ملی پان فارسیست (پان ایرانیست ) *صورت می گیرد . داستان از آنجا شروع شد که این مرد سفری را تحت عنوان سفر *صلح و دوستی *به مناطق مختلف ایران آغاز کرد من جمله کرمانشاه و کردستان .بر سر گور قاضی محمد در مهاباد حاضر شد و جایگاه و نقش قاضی را در بین کرد های سنی همچون نقش میرزا کوچک خان جنگلی در بین ایرانیان شیعه دانست ,چراکه هر دو؛ هم قاضی و هم میرزا؛ آخوند بودند .هر دو بنیانگزار دو جمهوری (جمهوری گیلان و مهاباد ) شدند و هر دوی این روحانی , تمایلات چپگرایانه داشتند …در پی این نوشتار سیل دشنام و توهین و تهدید نثار ایشان شده و دوام دارد ا…البته این بار نه فقط از سوی اصولگرایان تند رو حکومتی و انصار حزب اله که از سوی فاشیست های نژاد پرست پان فارسیست (پان ایرانیست ) که چرا: محمد نوری زاد ؛از این دو خائن کرد و گیلک (قاضی محمد و میرزا کوچک خان ) یادی کرده ! و چرا باب گفتگو و گفتمان را از پایتخت به میان اقوام غیر فارس و غیر خودی ! کشانده است …فراموش نکنیم که دگر اندیشان در ایران ,بیش از آنکه از سوی فاشیسم دینی تحت فشار باشند ,بیشتر از سوی ناسیونالیست های افراطی ملی (در حقیقت قومی اما با رنگ و لعاب ملی /ایرانی ) یعنی فرقه ضاله پان ایرانیست ها (در حقیقت پان فارسیست ها ) مورد هجوم و حمله اند .اینان که نه تنها در شبکه های اجتمایی اینترنتی بلکه در همه ارکان نظام و حکومت و دولت و دانشگاه ها و مطبوعات و نوسندگان و هنرمندان نفوذ و رخنه دارند ,هر گام رو به دمکراسی و گفتمان با اقوام ایرانی را تضیعف اقتدار و حاکمیت دیرینه مردمان ایران مرکزی (قومیت فارس و زبان فارسی ) تلقی و کوتاه شدن دست آنان از حاکمیت چند دهه در عارسه حکومت و دولت و سیاست و تجارت و ..قلمداد می کنند از این رو همگام با عناصر رادیکال و محافظه کار داخل نظام ,آنان نیز از گشایش فضای سیاسی و فرهنگی ایران ناخشنود اند و آنان را خوش نمی اید. جای شگفتی نخواهد بود که ما از این پس با گشایش فضای سیاسی و فرهنگی ایران ,شاهد همکاری ,همفکری و همراهی لجستیکی ناسیونالیست های افراطی ایرانی (پان فارسیست ها ) و افراطیون مذهبی حکومتی باشیم …
به پروفایل ایشان سری بزنید و گزارش کامل سفر ایشان را از زبان خودشان بخوانید > https://www.facebook.com/m.nourizad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)