آب ،همچون نفت ،دیگر ثروت قوم لر، غارت میشود !
دعوای چندی پیش اهالی اصفهان و یزد و مقاله چند روز پیش (روز جهانی آب و مناطق عرب نشین ایران ) در سایت رادیو زمانه ،مرا به یاد این ضرب المثل لری بختیاری انداخت که میگه :”‏دو کلا جهر اکشن سر کشک مردم !! دو کلاغ ؛ بر سر کشک دگران نزاع مکنند !!!؟؟ یعنی تقریبا هم مفهوم همان مثل انگلیسی ،که میگه : دعوای دو کچل ؛بر سریک شانه !!
به راستی “‏آب ؛ همچون نفت ؛ثروت دیگر مردم بختیاری که بیگانه گان بر سر آن نزاع و جنگ میکنند !!!؟؟؟
هر دو رود مهم زاینده رود و کارون از سرزمین لرهای بختیاری منشا میگیرد و همچون نفت بختیاری دیگر سرمایه مردم لر ،که یک قرن توسط غارتگران خارجی (لندن)و داخلی(تهران )غارت شد ،آب دیگر سرمایه مردم زاگرس نشینان لر ،مدعیانی چون مردمان مرکزی و کویری اصفهان و یزد وکاشان دارد !!؟؟
سالیان دراز است که اداره آب استان چهارمحال بختیاری در کنترل اصفهان است .مردم بختیاری حق برداشت به دلخواه از آب سرزمین خود ندارند .حق حفر چاه آب ندارند بزرگترین سد بتنی دنیا به اسم بختیاری دارد افتتاح میشود که آب به قم و کاشان برساند .جمعیت میلیونی از مردم لر ،جا به جا میشوند به حاشیه فقیر شهر های رانده میشوند تا آب و برق مناطق کویری مرکزی عمدتا فارس نشین تامین شود .مردم بختیاری به قومی مهاجر و حاشیه نشین شهر های اهواز و اصفهان و ..تبدیل گشته اند ..و مردم بی پناه و بی سواد ،در نبود روشنفکران با شعور و تحصیلکردگان دلسوز .این را امری عادی تلقی میکنند و میپندارند
گویا رسانه ها ،در ایران به جز ملیت فارس و کرد و عرب و ترک ،ملیتی دگر نمیشناسد یا به رسمیت نمیشناسد .
سرچشمه و صاحبان اصلی این ثروت عظیم یعنی زاینده رود و کارون ، لرها هستند .چون این مردم مظلوم تریبونی در رسانه ها و مدیا وابسته به قدرت های جهانی ندارند ،آیا باید ،سهم و حقوق آنان به نفع دگری حیف و میل شود ؟

گل گندم گل گندم….آبش مال ما ،برقش مال مردم…مال اصفهان مال یزد
گل گندم گل گندم .خاکش مال ما،آبش مال مردم.مال قم مال کاشان
گل گندم گل گندم …عمله اش مال ما .مهندس مال مردم
اسمش مال ما ،سودش مال مردم

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)