مسئول بلندپایه در طرح انتقال آب بهشت آباد  بختیاری  به مرکز ایران  به هواداری ازکتابچه ی برنامه های قالیباف(طرحهای  انتقالآب  بهشت اباد ،کوهرنگ ۳ ،خدنگستان و گلاب از خاک بختیاری به مرکز ایران ) در  ستاد این کاندیدا در شهرکرد:

…مشکل ما این است که عده ای شوونیست افراطی ؟؟!!به ویژه در خوزستان و لرستان متحد شده اند و اخیراً در این استان (چهارمحال  بختیاری) هم جای پایی برای خود درست کرده اند و کشاورزان را تحریک می کنند و مدام می گویند آب و نفت را کجا می برید. یک نفر مدیر مقتدر مثل قالیباف می خواهیم که مثل رضاخان همه این معترضان و مغرضان را در این استانها بر سر جای خود بنشاند. آب و نفت مال تمام مردم کشور است و شما درک درستی از کشورداری ندارید….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com