امروز ساعت ده صبح به وقت اروپای غربی سایت سازمان ما توسط ارتش سابیری سپاه پاسداران هک شد. در زیر پرچم جمهوری اسلامی نوشته زیر آمده است:»سایت های معاند جمهوری اسلامی نمی توانند هیچ دخالتی در حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند، این سایت به دلیل مواضع معاند با ملت ایران هک گردیده است. محافظین پرچم پارسی.» ما این اقدام دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی را که در واکنش به مواضع سازمان ما در قبال انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است محکوم می کنیم. تعرض رژیم جمهوری اسلامی به حق آزادی بیان حتی خارج از منطقه تحت حاکمیت خود ، نه نشانۀ قدرت رژیم اسلامی و دستگاه های امنیتی آن بلکه بیان درماندگی و وحشت آن از صدای مخالفانش هست. ما ازتکرار این گفتۀ مان باز نمی ایستیم که » تحریم ضروری است اما کافی نیست. ایران تشنه اعتراضات توده ای است.»
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
سیزدهم ژوئن۲۰۱۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)