زلزله دردناک اخیر را به مردم زلزله زده که  که بسیاری شان هم لُررزبان و همتبار ما هستند تسلیت میگوییم
*یو آرنگ بادیه یا کر کر او ؟
یو صدا کرمرده یه ،شو نیبرس خو ……………………
*این آواز باد است یا زمزمه چشمه ؟
این ناله فرزند از دست داده ای است  که شب خواب ندارد …………

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)