امروز سالروز ۷۳ سالگی رادیو در ایران بود. چرا ما لُر ها ،در ایران حتی یک فرستنده رادیویی هم به زبان لُری نداریم ؟
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)