ازدحام و هیجان مردمی که ؛سال های اخیر ؛گرد مزار کوروش حلقه میزنند و سنگ و ستون و خاک را میبوسند و میسرایند :کوروش پدر ما ! کروش پدر ما ! مرا به یاد ایام نوروز در ایران و زیارت مشهد و حضرت معصومه و شاه چراغ آن زمان ها انداخت ،زمان بچگی هامون !!
داستان ما داستان کهنه ایست            ماجرای تازه اما ،در فضای کهنه ایست
دلم برای مردم ام میسوزد ! مستاصل و نومید از این سقاخونه به اون سقاخونه ،از این امامزاده به اون امامزاده .بلکه حاجتی بگیرند .! دیروز امومزاده ،امروز شاهزاده ! دیروز اسلام بازی و امروز زردشتی گری ! دیروز امام حسین
امروز کورش ! دیروز علی ،امروز رستم .دیروز پان اسلامیسم ،امروز پان پارسیسم !یا اسلامیسم یا ناسیونالیسم!

انگار مردم من راه سومی به جز فاشیسم نمیشناسد ؟!
آه دمکراسی ! ای حقوق بشر ! دلم برای غریبی و بیکسی ات ،میسوزد !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com