بایگانی

براندازی دین: اندیشه‌ای ممنوع!

رضا داوری اردکانی در گفت‌وگو با هومان دوراندیش: نباید می‌گفتم غرب نفسانیت است / میرشکاک علیه اینشت …

نگاهی به برخی دستاوردهای زنان در تاریخ که به نام آنها ثبت نشد; اندیشه‌های ربوده‌شده از زنان

مرگ مادر و مساله سوگواری

تأملاتی جدید از جورجو آگامبن

خوش‌بختی، معنا و هدف زندگی

یک سؤال

سخنرانی علی معظمی با عنوان «مفهوم آزادی از دو دیدگاه»

خوشبختی چیست؟

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت

مرزهایِ اندیشه

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و …

صدارت :سحر خدایاری (محمد بوعزیزی ایران) جرقه‌ بیداری وجدان‌های منفعل و مشارکت در جنبش خودجوش رهایی …

در پی «صداقت» بودن چه اشکالی دارد؟

سرگشتگی درباره یک مفهوم – تأملی در باره دموکراسی

چرا هانا آرنت فیلسوفِ امروز است؟

کانت و هگل و هایدگر، همگی در نیم‌ساعت!/ آیا «دنیای سوفی» فلسفه را به ابتذال می‌کشاند؟

معلول و علّت

چرا ایران نمی شود؟

اندیشه‌ی ارتجاعی (بحث عقلانیت مدرن در مناسبات فکری-فرهنگی ما)

نقش روشنفکر در آینده سازی کشور- صحبت های فرامرز طاهری با رضا وضعی

جایگاه اسلام در آینده ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی

روژآوا- رهایی زنان

گزارشی پیرامون «رهایی زن» در روژاوا

در جستجوی راهی نو

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

انتشار دفتر نهم خرمگس: جستارهایی پیرامون پوپولیسم

اپوزیسیون دست ساز جمهوری اسلامی-صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی در تلویزیون صدای ایران

معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران

مصاحبه ایران آکادمیا

گفتگوی ایران آکادمیا با داریوش آشوری

داریوش آشوری، اندیشمند ایرانی هشتادساله می‌شود