مصوت ها صامت ها
حروف ویژه
ضمایر
صفات
اسم
معرفه
نکره
علائم جمع
فعل و ساختمان ان

 منبع : فیسبوک ,صفحه شخصی نورعلی مرادی بئوار الیما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)