اخطاریه  بمباران لُرهای بختیاری ، توسط لشکر ۱۰ ارتش ایران ”

”وزارت دفاع ملی”
اخطاریه

”به عموم ساکنین ناحیه آرپناهی اخطار میشود چون لشکر ۱۰ مصمم است برای سرکوبی ابولقاسم و همراهانش ،ناحیه آرپناهی را بمباران کند !!بنابرین کسانی که با نامبرده همدست نیستند برای نجات جان و مال خود باید به طرف مغرب تنگ پبده و سیپه حرکت کنند تا از خطر بمباران مصون بمانند و در صورتیکه بلافاصله ؟! بعد از این اخطاریه حرکت نکنند ،مسولیت هرگونه خطر و خسارت جانی و مالی به عهده خود آنان خواهد بود”

(فرماندهی ۱۰ لشکر خوزستان )
*توجه داشته باشد که این اخطار بمباران علیه یک کشور خارجی نبوده ،بلکه علیه هموطنان لُر بختیاری است ،که اکثرا نیز توان خواندن این متن فارسی را که از آسمان پخش شده نداشته اند !!فراموش نکنید که این ارتشی که بی مهابا این چنین بی محابا ,جسارت به بمباران مردم بی دفاع لُر میکرد ارتشی بود که در شهریور١٣٢٠ ؛ اولین جبپ متفقین که در بندر عباس وارد خاک ایران شد . لباسهای خودرا کند و فرار کرد . فرمانده انها هم قبلا فرار کرده بود .

حالا ،این ابولقاسم بختیار که دولت محمدرضا شاه قیام اش را سرکوب و او را اعدام کرد ،جرمش چه بود و چه میخواست ؟

”….ابوالقاسم بختيار نيزكه آخرين حلقه از اين سلسله قيام بود، نيات خود از قيام را چنين آشكار كرد:

«… بختياري از آغاز دوران نادرشاه تا كنون با همه فداكاريها و جانبازيهاي خود در راه پاسداري از شرف و ناموس ايران، همواره مورد تعدي و تجاوز حكام ولايات بوده و با اينكه پيروزيهاي ثبت شده در طي چند سلسله پادشاهي ايران، مرهون از خودگذشتگي جوانان اين سرزمين بوده، لكن نصيبي كه از اين پيروزيها، براي ايل ما بهدست آمده، جز بدبختي و ناكامي نبوده است و ما چگونه بر خود هموار كنيم كه با داشتن هزران تفنگ بردار و باسواد و رجال شايسته، يك درجهدار عامي از ديار فارس زبان بر ما حكومت كند و چماق ژاندارم دولتها به عناوين مختلف بر سر ما فرود آيد و ما را در حقارت و اسارت نگهدارد…ميدانيد كه سر چشمه، تمام چاههاي نفت در خاك بختياري است، ولي از اين همه استخراج و بهرهبرداري، كمترين چيزي به خود بختياريها نميرسد. درمانگاه نداريم، از همه مظاهر پيشرفت و ترقي بينصيبيم و در فقر و گرسنگي، آرد بلوط ميخوريم. اين است زندگي ما كه براي احقاق حقوق خود برخاستيم…… ما براي اين قيام ريشه در خويش برخواستهايم نه از دولت خارجي كمك ميگيريم و نه كسي را در داخل داريم كه ما را ياري دهد….»
*برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به مقاله :
قتل عام قوم لُر؛ اسناد هلوکاستی که مورخان ایرانی کتمان و انکارش کرده اند !
( صفحه فیسبوک شخصی نورعلی مرادی بئوار الیما)

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)