اخطاریه  بمباران لُرهای بختیاری ، توسط لشکر ۱۰ ارتش ایران ”

”وزارت دفاع ملی”
اخطاریه

”به عموم ساکنین ناحیه آرپناهی اخطار میشود چون لشکر ۱۰ مصمم است برای سرکوبی ابولقاسم و همراهانش ،ناحیه آرپناهی را بمباران کند !!بنابرین کسانی که با نامبرده همدست نیستند برای نجات جان و مال خود باید به طرف مغرب تنگ پبده و سیپه حرکت کنند تا از خطر بمباران مصون بمانند و در صورتیکه بلافاصله ؟! بعد از این اخطاریه حرکت نکنند ،مسولیت هرگونه خطر و خسارت جانی و مالی به عهده خود آنان خواهد بود”

(فرماندهی ۱۰ لشکر خوزستان )
*توجه داشته باشد که این اخطار بمباران علیه یک کشور خارجی نبوده ،بلکه علیه هموطنان لُر بختیاری است ،که اکثرا نیز توان خواندن این متن فارسی را که از آسمان پخش شده نداشته اند !!فراموش نکنید که این ارتشی که بی مهابا این چنین بی محابا ,جسارت به بمباران مردم بی دفاع لُر میکرد ارتشی بود که در شهریور١٣٢٠ ؛ اولین جبپ متفقین که در بندر عباس وارد خاک ایران شد . لباسهای خودرا کند و فرار کرد . فرمانده انها هم قبلا فرار کرده بود .

حالا ،این ابولقاسم بختیار که دولت محمدرضا شاه قیام اش را سرکوب و او را اعدام کرد ،جرمش چه بود و چه میخواست ؟

”….ابوالقاسم بختیار نیزکه آخرین حلقه از این سلسله قیام بود، نیات خود از قیام را چنین آشکار کرد:

«… بختیاری از آغاز دوران نادرشاه تا کنون با همه فداکاریها و جانبازیهای خود در راه پاسداری از شرف و ناموس ایران، همواره مورد تعدی و تجاوز حکام ولایات بوده و با اینکه پیروزیهای ثبت شده در طی چند سلسله پادشاهی ایران، مرهون از خودگذشتگی جوانان این سرزمین بوده، لکن نصیبی که از این پیروزیها، برای ایل ما بهدست آمده، جز بدبختی و ناکامی نبوده است و ما چگونه بر خود هموار کنیم که با داشتن هزران تفنگ بردار و باسواد و رجال شایسته، یک درجهدار عامی از دیار فارس زبان بر ما حکومت کند و چماق ژاندارم دولتها به عناوین مختلف بر سر ما فرود آید و ما را در حقارت و اسارت نگهدارد…میدانید که سر چشمه، تمام چاههای نفت در خاک بختیاری است، ولی از این همه استخراج و بهرهبرداری، کمترین چیزی به خود بختیاریها نمیرسد. درمانگاه نداریم، از همه مظاهر پیشرفت و ترقی بینصیبیم و در فقر و گرسنگی، آرد بلوط میخوریم. این است زندگی ما که برای احقاق حقوق خود برخاستیم…… ما برای این قیام ریشه در خویش برخواستهایم نه از دولت خارجی کمک میگیریم و نه کسی را در داخل داریم که ما را یاری دهد….»
*برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به مقاله :
قتل عام قوم لُر؛ اسناد هلوکاستی که مورخان ایرانی کتمان و انکارش کرده اند !
( صفحه فیسبوک شخصی نورعلی مرادی بئوار الیما)

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com