بایگانی

درم

راه نجات ایران و ایرانیان، ایرانی بودن است، مبنای حکمرانی، مردمی بودن و بر پایه منافع ملی، دمکراسی …

درم

چرا امثالهم مخالف تجزیه‌طلبی و تقسیم کشورهای بزرگ جهان به واحدهای کوچکتر هستم؟!

میرزا تقی خان فراهانی

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

میرزا تقی خان فراهانی

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی

صلح بهترین و معقول‌ترین

امریکا میلیتاریسمی‌ترین رژیم جهان، اما صلح بهترین و معقول‌ترین

فساد اقتصادی در حکومت ج.ا

بروزرسانی‌های مهم، از انحطاط شایستگانی و شبه‌نفرین قتل امیرکبیر تا راز دلار ۴۰ هزار تومانی و مافی …

میرزا تقی خان فراهانی

انحطاط شایستگانی+شبه‌نفرین ۱۷۰ ساله توطئه قتل امیرکبیر+خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گ …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بد …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

خلاصات مهم : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان! …

دانشگاهیان سوئدی: پیشنهاد وزیر هم پیوستگی سوئد تداعی‌گر نژادپرستی دولتی است!

راسیسم و نژادگرایی محکوم است

انتخابات فرانسه و گسترش نژادپرستی

اوکراین و جنگ جهانی سوم

فوران نژادپرستی در گزارشگران جنگ اوکراین

اختراع مفهوم «سفیدپوست‌»: تاریخ طولانی یک ایده‌ی خطرناک

نژادپرستی و تبعیض مهمترین مانع رشد ایرانیان مهاجر است!

ساختار «راسیستی یا نژادپرستانه»ی دور باطل جنگ اسراییل/فلسطین!

دست‌های نامرئی سرکوب: تقلیل روایات آزار به مشکلات شخصی

خانه ظریف کجاست؟به بهانه سخنان وزیر امور خارجه در مورد مهاجران

فقر را صرفاً رنگین‌تر نکنیم!

خشونت

تجاوز جنسی، نژادپرستی و افسانه‌ی متجاوز سیاه

ریشه‌های معضل جهانی تبعیض و نژادپرستی

بیانیه دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران

هم‌پیوندی مبارزه علیه نژادپرستی و مبارزه علیه سرمایه‌داری

چقدر به پلیس نیاز داریم؟

نباید شورش علیه قتل‌های پلیس همچون جورج فلوید را محکوم کنیم

اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی ناشی از سرخوردگی است

سرنگونی مجسمه ادوارد کالستون؛ تاریخ یا بازنویسی تاریخ؟