به نظرم بخش عمده این همه جنایات و توحش ضد حقوق بشری و حتی ضد سایر موجودات عالم و محیط زیست که توسط حاکمان کشورها و مخالفانش دارد انجام می‌شود ریشه اش برمی‌گردد به تلاش برای کسب منفعت مادی! منفعت‌طلبی مادی به سه دست اصلی تقسیم می‌شود: الف- ثروت ب- قدرت ج- موقعیت (که به منزلت اجتماعی و شهرت و این قبیل هم تعبیر شده است)
حکومت فعلی بر ایران، دیگر مرزهای توحش ایدوئولوژیست‌های دینی-مذهبی‌گرای لااقل در تاریخ معاصر جابجا کرده و رودست امثال القائده و داعش و طالبان زده است در برخی موارد از باعث انحطاط اخلاقی و اجتماعی مردم ایران، تا اعمال ظلم و فساد و جنایت و بی‌عدالتی! و آن هم بخاطر منافع شخصی و گروهی مافیایی فاسد و پلشت و حرام‌خور!

چو از روزگارش چهل سال ماند

نگر تا به سر برش یزدان چه راند

https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/zahak

چند نکته مهم: در همین مطلب و سایر مطالبم، احساس کردم ابهام است، من قبلا گفتم قصد ادامه ندارم، اما از بس مطالب و حوادث اقتضای بروزرسانی و رفع ابهام دارد، ناچار شدم دوباره مطلب جدید و فهرستی مطالب قبلی منتشر یا ویرایش بویژه اشتباهات تایپی کنم:

الف- در مورد اعدام، بر طبق توضیحات این مطالب و مطالب قبلی، اگر محرز بشود قتل عمد بوده، پیشنهاد حبس ابد بدون بخشش است، تا زمانی واقعا بشریت به حد شبه خدایی و معصومیت قضاوت برسد(؟!)، اما تشخیص دادند قاتل دچار بیماری روانی شدید بوده، او تا زمانی که درمان قطعی نیابد باید به تیمارستان برده و حتی بعد از بهبود تا سال‌ها تحت نظر باشد.

ب- در مورد دو رژیم یا حکومیتی که اشاره کردم پایین مطلب، که در آنها برخی می‌خواهند رژیم ایدئولوژیکی ترکیبی قومی-مذهبی (نژادی-عقیدتی) اجرا کنند، مشخصا حکومت‌های ج.ا و بخش موسوم به صهیونیست‌های افراطی در اسرائیل هستند!، در مورد  ج.ا برخی شک دارند ولایتیسم شیعی ج.ا مشابه برخی صهیونیست‌های افراطی است!، اما اگر به سخنان و نوشته‌های سران گذشته و حل این ج.ا به خوبی بنگرید به طرز عجیبی از صهیونیست‌های افراطی و متوهم نقلید کرده اند!، به طوری من سال‌هاست به این نتیجه رسیدم حکومت ج.ا یک کپی از آن بخش صهیوست‌های افراطی است که بجای یهودیت، شیعه ولایی را معادل یک ملت و قومیت و نژاد گرفته، مکرر از کلید واژگان ملت شیعه بکار بردند، حتی در رسانه خودشان آمدند گفتند مقصود خمینی از میزان رای ملت است، همان ملت مردم معتقد به ولایت فقیه است!، و این را در دهه هفتاد بگمانم متوجه شدم یک سری آخوند و غیره گفتند منظور خمینی این بوده! البته شاید منظور خمینی این نبوده و اما اینها در تقلید و رقابت با صهیونیزم افراطی که یهودیان را یک قوم نژاد و ملت واحد می‌دانند، این ولایتیست‌ها هم گفتند ملت شیعه ولایی! بروید آرشیو دهه هفتاد کانال ۵ شبکه خراسان بنگرید چون حضور ذهن ندارم تاریخ و آن شخص که بوده، اما به صراحت در گفتند این نکته را!

و حتی در بسیاری موارد حکومتی و قانون اساسی‌اش و شیوه‌های ضد بشری و وحشیانه سرکوب مخالفان و معترضان و منتقدان و نوع تبلیغات و خیلی‌های دیگر چیزها، کپی‌برداری از اسرائیلی‌ها می‌کند! اساس حکومت ج.ا انگاری بنابر سنت تقلید و مقلدگری شیعه ولایی، اسرائیل و آنچه صهوینیسم می‌گوید الگوی ایدئولوژی نظام ادعایی ولایتیسم است! شاید یکیاز  دلایلی که حتی با وجود ۴۴ سال خسارت به خود حکومت ج.ا و بیشتر به کشور و مردم ایران، سر قضیه نابودی اسرائیل کوتاه نمی‌آید (بخش‌های تندرو و مشکوک که برخی آنها اصلا نفوذی صهیونیست‌ها در ج.ا می‌دانند!)، حتی اگر تمام عرب‌های موسوم به فلسطینی هم بگویند موجودیت اسرائیل قبول دارند، احتمال قریب به یقین حکومت ج.ا می‌گوید نه! چرا خودش کپی حکومتیان اسرائیل است، نه اینکه واقیتی به نام کشور اسرائیل در تاریخ نبوده، همچنان کشور ایران واقعیت تاریخی است، مشکل ایدئولوژی بخش عمده حاکمان این دو کشور است که برای مردم منطقه و جهان مشکل درست کرده است.

البته من قبلا گفتم از ایده صلح اعراب و اسرائیل حمایت (بنا بر اصول حقوق و بین الملل و منابع ملی و حتی منافع حقوق و بشری و برای صلح جهانی) و تا تشکیل دو کشور طبق قوانین سازمان ملل که کشورهای منطقه عضو سازمان ملل هستند و باید به تعهداتشان عمل کنند، همچنین اینکه هم ایران و هم اسرائیل اعضای سازمان ملل هستند و متعهد هستند موجودیت و تمامیت ارضی یکدیگر نقض نکنند، این سازوکار را با عضویت همه کشورها قبول کردند و اگر قبول ندارند باید از سازمان ملل خارج یا اخراج شوند!، این به این معنی نیست که من نوعی از لحاظ حقوقی موجودیت کشور اسرائیل یا ایران یا فلسطین رد یا تایید کنم، درباره واقعیت موجود سخن می‌گویم.

باز اضافه کنم، بحث از نظر حقوق بین المللی فعلی و سازمان ملل است، طبق قطع نامه سازمان ملل، دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام کرده و هر حکومتی کشور که عضو سازمان ملل است باید از طقع نامه های تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل حمایت کند و یا لااقل مخالفت و کارشنکنی نکند. اگر قبول ندارد باید از سازمان ملل خراج یا اخراج شود، چه می خواهد ایران باشد و چه اسرائیل یا هر کشور دیگر، استاندارد دو گانه نمی شود، هر جا به نفعش بود قوانین سازمان ملل قبول کند و جایی نه، بگوید قبول ندارم. این طور کلا فلسفه  وجودی قانون حقوقی بین المللیی نابود مشود و باز توحش بشریت به مرز آشوب جنگلی دوران جنگ های جهانی و اعصار گذشته بر می گردد.

به همین دلیل الغای برجام توسط ترامپ و و ضع سیاست فشار حداکثری و تحریم ها ظالمانه و جنایتکارانه امریکا و غرب و متحدانش و همراهی بقیه جهان نقض حقوق بین المللی و قوانی سازمان ملل است و یک توحش آشکار.

هم خر و هم خرما؟!

ویرایش ۲: کشورملت ایده‌آل، کشورملت واقعی؟! نکاتی درباره سوءتفاهمات ملی-جهانی

چ- در مورد شریعت اجباری و از جمله حجاب اجباری، در عمل موفقیتی حتی در همان ظتاهر به عفت و پاک دامنی و حل مشکلات جنسی نشده، این شرعت اجبرای و احکامش، موجب شده افراد صاحب قدرت و ثروت، عملا نهایت استافده ببرند، از لذات جنسی و در حالی ضعفا از نظر جذابیت ظاهری یا مالی و موقعیت مجبور به تنهایی شوند، کار به جایی رسیده حتی این توحش موجود، خودارضایی نیز توان دیدن ندارند و تحمل کنند برای قریانیان بی عدالتی جنسی!

حالا این شریعت اجباری در عمل شکست خورده، شاید با عدم شریعت اجباری، لااقل مظلومان و قربانیان بی‌عدالتی جنسی شانس بیشتری داشته باشند.

د- تضاد و پارادوکس رواداری اجتماعی!

دارند مردم را به خشونت علیه مذهبیان عادی می کنند!، حتی تشویق می کنند به کسانی که چادر و مانتو روسری دارد حمله کنند، افرادی که ظاهر به قول اینها شبیه بسیجی و مذهبی دارند حمله کنند!  می گویند افراد پیراهن چهارخانه و روی شلوار می اندازند مسخره و اذیت کنند! این چه جور آزادی خواهی و دمکراسی خواهی است، که از یک طرف می گویند بی حجابی و آزادی پوشش حق همه است و از طرفی به ریخت و لباس دیگران که خوششان نمی اید حمله می کنند؟!

آیا نبایست شک کرد از هدف این خشونت طلبان؟! از کجا معلوم می خواهند جنبش اعتراضی حققو بشری خواهی فعلی  منحرف کنند با ایجاد دو قطبی های مبتذل این چنینی؟!

صلح حقیان: (۱۸+) ایران در بحران‌های چندجانبه جنسی در تحت لوای حکومت آخودی و حجاب اجباری و قانون جاهلانه عفاف و حجاب

https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

نکته پند راهبردی به رئوس ج.ا بویژه بیت خامنه‌ای و سران نیروهای مسلح برای نجات حاکمیت خود و موجودیت ایران از وضع نکبت‌بار انحطاط‌ها و خطراک و ادامه تراژدی فرصت-نسل‌سوزی و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی:

۱- توصیه اکید به اجرای فوری پیشنهادهای دقیقه نود و وقت اضافه برای خروج از بحران فعلی

 

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)

کامنت حاوی پیشنهادهای دقیقه ۹۰ به ج.ا و به نفع ملت

۲- توصیه اکید به اجرای پلان ج و رستاخیر ملی مردم و نیروهای مسلح برای استقرار حکمرانی مردمی

 

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!

چرا ضحاک در افسانۀ ایرانی کشته نمی‌شود؟ – IranNamag
ابوالحسن تهامی

۳- برای جبران ضربات مهلک و گاه غیر جبرانی همزمان حکومت آخوندیستی و مافیایی آکنده ظلم و فساد و جنایت، دعوت و پند می‌کنم به بازگشت و توقیت هویت ایرانی، این شب چله ۱۴۰۱ به مطالعه و اجرای درست و اصیل جشن‌های ایرانی به جای رسومات اندوه‌انگیز و انحرافی که به اسم اسلام در کشور ایران ۴۴ سال پیاده شده و امروزه نسل‌های افسرده و خشمگین و ناراضی حکومت درست کرده و هر روز ممکن با جرقه‌ای، یک جنبش اعتراضی یا انقلاب براندازی راه بیفتد!

جشن‌های ایرانی

جشن‌های ایران باستان

این مطالب در پانوشت لینک زیر آمده، مناسب دیدم در مطلب جداگانه متشر شود، شاید دیگر امثالهم فعالیت چندانی به شکل نکنم، مطالبمان منتشر حداکثری و نقد و اصلاح کنید، نیازی به ذکر منبع نیست، مهم نشر حداکثری نیک‌خواهی نگارنده است.

متن مفصل (توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!؛ فهرست نکاتی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان):

توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!؛ فهرست نکاتی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

جنگ اباطیل: خلاصه پلان ج برای براندازی حکومت آخوندیسمی ج.ا

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

 

بار دیگر به خوانش و تعمق همگان به مطالب مهم قبلی را دعوت می‌کنم:

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

‘رندی’ دیدم نشسته بر خِنگ زمین »

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین » 

نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین »

اندر دو جهان کِرا بود زَهره این »

(خیام)

پ.ن: درباره اشتباهات تایپی قبلا توضیحاتی داده‌ام در مطلب کسیتی‌ام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)