جنگ اباطیل: خلاصه پلان ج برای براندازی حکومت آخوندیسمی ج.ا

این قمست خلاصه و بخش اصلی، پشنهادی پلان ج براندازی حکومت آخوندیسی ج.ا است، اما نکته مهمی که است، برخلاف ادعای اپوزیسیون خارج نشین و رسانه‌های فارسی زبان خارجی، هیچ نشانی از سقوط حکومت ج.ا … ادامه خواندن جنگ اباطیل: خلاصه پلان ج برای براندازی حکومت آخوندیسمی ج.ا