بایگانی

سراب اصلاحات در لابی ولایت فقیه برای بقای جمهوریت!(در پاسخ به یادداشت آیت الله موسوی خوئینی)

سراب اصلاحات در لابی ولایت فقیه برای بقای جمهوریت!(در پاسخ به یادداشت آیت الله موسوی خوئینی)

اقتصاد بدون نفت

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

۱۷دی کشف حجاب؛ کلاه برداشتیم، روسری گذاشتیم!

اخباریگری در حکومت ولی فقیه و شرکا!

ولایت فقیه؛نمی شود بالای حرف او حرفی زد!

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)

خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!

آن بیچاره مفلوک؛تیری که به سنگ خورد!

حق ولایت درجمهوری مومنین!

ولی افتادمشکل ها؛ اسلام چندوجهی ست وسیاست هم پیچیده!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

دولت سایه…قسمت چهارم

سرویس بهداشتی جاسوسان

دختران حجاب!

این یک داستان واقعی ست

این یک داستان واقعی ست/عامل تغییرنظام شناسایی شد!

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(۲۶دی ماه۵۷؛)شاه نرفت،آمد!

۳۶ سال سلطنت فقیه

چند سال پیش(۲۹)دهه ۶۰…(۱۲)

چند سال پیش(13)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(3)سپاه،روحاتیت و ولایت فقیه

چند سال پیش(۱۳)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(۳)سپاه،روحاتیت و ولایت فقیه

چند سال پیش(۱۲)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۲)اقتصاد