چنین روزی در چند سال پیش
۵دی۱۳۶۶
ولایت فقیه؛نمی شود بالای حرف او حرفی زد!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمارجمعه]:
«مردم می خواهندبه تلویزیون گوش دهندودرعین حال تردیدداشته باشندکه اینکه حالا دارند گوش می کنند شرعی است یا نه؟دارند ثواب می کنند یاگناه؟این مسائلی است که قطعا باید حل شود وحل شدن آن درشرایطی که ما داریم،خوشبختانه محور دارد،یعنی ما مرجع و ولی فقیه داریم که در ولایت فقیه هیچکدام از ما که نظام را قبول داریم،تردیدنداریم که حرف آخر را ولی فقیه می زند و خوشبختانه ولی فقیه ای که خداوند در این مقطع به این ملت داده کسی است که نمی شود بالای حرف او حرفی زد.
اگر علم مطرح است،ماعالم تر از او کسی را سراغ نداریم.اگر شعور، استعداد و تیز بینی مطرح است،ما کسی برتر از او سراغ نداریم.و با قاطعیت عرض می کنم اگر تقوا و تعهد به اسلام است، ما کس دیگری را بالاتر ار امام سراغ نداریم.اگر عرفان، آشنابی با خلقت و فلسفه خلقت و جهان طبیعت است، بالای دست او ما امروز فیلسوفی نداریم. اگر سیاستمداری است که جهان را بشناسد و بتواند درشرایط جاری تصمیم مناسب را بگیرد ما ایشان را در حد اعلی می دانیم و اگر شجاعت و اظهار نظر است که شماهابارها تجربه کرده ایدکه چه عنصر شجاعی درراس این نظام قراردارد».
پاورقی:
«وشاورهم فی الامر» آن هم مثلث سید اجمد خمینی،هاشمی رفسنجانی،سید علی خامنه ای بوده است!
خمینی در سال۱۳۶۵یک بار تا یک قدمی مرگ رفت، و در طول دوران انقلاب،جایی به آن صورت نرفت و تقریبا باب مصاحبه با خبرنگاران را هم بست؛ از مطبوعات که گیر می دادند خوشش نمی آمد،و تمام دریافتی ها و آگاهی های وی از اوضاع جنگ و جامعه صرفا از ناحیه مثلث فوق بود و افرادی که گه گاه می توانستند با ایشان ملاقات حضوری کنند،شجاعت رک گویی و بیان واقعیت ها را نداشتند و تنها افرادی خاص و با جهت گیری های خاص،آنهم از راه نزدیک شدن به سید احمد خمینی سعی داشتند ایده ها و تحلیل ها و اخبار خود را به ایشان قالب کنند تا بر امور جامعه مسلط و غالب باشند!
الان به ولایت فقیه واژه «مطلقه» هم اضافه شده و پس از مرگ خمینی و طبق قانون اساسی جدید قدرتی بیش از حد به وی داده اند؛ و برای آن غلو گویی بسیار تا مرز الوهیت و خدا داده می شود.ولایت فقیه امروز ما ،همان فرعونی است که خدا در قرآن آن را توصیف کرده،الان ولایت فقیه چون یگ گوساله سامری جانشین خدا شده و پرستش می شود و کسی را قدرت آن نیست که بالای حرف خامنه ای حرفی بزند!
پنجم دی نود و هشت
محمد شوری(نویسنده و رونامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)