چند سال پیش(۱۳)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(۳)سپاه،روحاتیت و ولایت فقیه
۱۹دی۱۳۶۳(در دیدار با نماینده حضرت امام فرماندهان پایگاهها،تیپ ها،لشگرها و مسئولین واحدهای منطقه مرکزی):
ماکسانی را در سپاه می شناسیم که ازهمان روزهای اول تشکیل سپاه تاکنون درسطح یک سپاهی ساده ماده اند.اینها از عناصربرجسته بوده اندخوب فهمیده بودندکه کجاباید کار کنند. آمادگی فداکاری و میل بکارکردن برای رضای خدا در آنان آشکاراست.خیلی از هم درسی ها و همکارهایشان تاکنون نماینده مجلس اند و صاحب منصب دیگر شده اند ولی اینها موقعیت خود را درهمین حد ساده زندگی کردن حفظ کرده اند.
امروز زندگی یک سپاهی درسطح یک کارگرساده می باشد. و از مسکن و ترفیع شغلی و درجات کاری خبر ی نیست و هیچ مشوق مادی برای آنان وجودندارد.(نقل از نشریه داخلی شماره ۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۸اردیبهشت۱۳۶۵(دردیداربامسئولین حفاظت واطلاعات سپاه):
درشرایطی مثل کشور ما،دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ درنهادی همچون سپاه خیلی سرمایه گذاری کرده و برای اینکار ازجاهای دور شروع می کنند.ممکن است مثلا یک بچه ای را بپرورانند و وی را بصورت آدم مقبولی وم طلوبی واردجریان کنند.(نقل از نشریه داخلی شماره ۲۰رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه آیندگان،۶خرداد۱۳۶۰:
اویل انقلاب اختلافاتی به این شکل وجودنداشت.(اختلاف نظری گروهها واشخاص با روحانیت)حتی در مجلس خبرگان نیز آنچنانی وجودنداشت.اما به محض اینکه اصل ولایت فقیه در مجلیس خبرگان به تصویب رسید ناسازگاری با روحانیت آغازشد.(نقل ازنشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماره۱۷،رویدادها وتحلیل).
روزنامه سلام،۱۲خرداد۱۳۷۰:
بدترین غیبت،غیبت هایی است که بعضی آقایان مقدسین می کنند. اول آدم را کافر می کنند و بعدبدی هایش را می گویندتابگویند ماغیبت مسلمانان رانمی کنیم.
کتاب در مکتب جمعه،ج۶ص۱۰۶؛۶اسفند۱۳۶۱ک
باهمین رساله های موجود،باهمین ها احکام اولیه اسلام،بدون نیازبه توسل به احکام ثانویه،بدون نیازبه حق حکومتی،اگر اسلام را اجازه بدهند،ما درست اجراکنیم،ما در این مملکت دیگر محتاج نخواهیم داشت،ما در این مملکت فقیر به آن معنا نخواهیم داشت، نیازمند نخواهیم داشت.
روزنامه جمهوری اسلامی،۷مرداد۱۳۶۴:
ازکارهای پر زحمت ما این است که باید با فقه مان که در مدرسه ها نوشته شده و دور از واقعیت زندگی است کارکنیم و چنین فقهی بی نقص نیست؛فقهی که حالا نوشته شود،در این قرن همراه حکومت نوشته شود.این فقه می تواند فقه بسیارمحکمی باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی،(نمازجمعه)۹مرداد۱۳۶۱:
بعضی ازدوستان مافرموده بودندکه ایشان(هاشمی رفسنجانی)فتواهای شاذ(کمیاب)رانقل می کند(دراقتصاد)اگرفتواهای محقق حلی و علامه حلی و ابن ادریس و شهیدثانی و شیخ طوسی دربعضی ازکتبش شاذ است و انسان کمونیست می شود،اگر این فتواها را نقل کند، من دیگر چیزی برای گفتن ندارم.(نقل از نشریه شماره ۲۷رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com