بایگانی

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! [این یک داستان واقعی ست]

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! / [این یک داستان واقعی ست]

گشایش مطلب

رنسانس: نبرد روشنایی با تاریکی!

رای مردم: حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم!

حکومت اسلام با حکومت مسلمان ها چه فرقی دارد؟!

روح اسلام؟!!

فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتهاد در مقابل نص!

فاتحه‌ای که علی خامنه‌ای برای «جمهوری» خواند

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه دی ماه)

ازاختیارات جنتی؛ تصرف درشئون مردم!

آن که گفت نه؛به جمهوری اسلامی!

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

نزول امداد الهی و بقای نظام اهریمنی!

دیه اش را می دهیم؛حفظ حکومت اسلامی مقدم بر همه احکام است؛حتی با کشتن مردم!

از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد ۲۰۱۶ حکومت اسلامی و چین

کینه ورزی و انتقام ستانی، نهادین در حکومت اسلامی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چهل تا ۲۲ بهمن!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

غول‌های رسانه‌ای و حکومت اسلامی

کجا ایستاده‌ایم؟

جمهوری اسلامی درگیر جنگی با نتیجه باخت، باخت (۲)

آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

حکومت اسلامی مسئول اصلی بحران اتمی و منطقه‌ای

کیفرخواست تشکل‌های کارگری علیه حکومت اسلامی

علم دینی و اقتدار سیاسی

همیشه پای یک روحانی درمیان است!

سرنوشت شوم کشورهایی که بیگانه زادگان بر آنها حکم رانده اند از هیتلر زاده «اتریش» تا » خامنه ای » عرا …

بحران در بالا و پائین و خروج از حکومت اسلامی

کشته شدن ۳عضو نیروی انتظامی و ۲بسیجی در درگیری ، هشدارآغاز جنگ داخلی است ، “سپاه و خامنه ای ” مق …