حق حاکمیت ملی اصطلاحی خارجی است، جایش در نظام حقوقی اسلام کجاست؟

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۷۷۹

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۳۴)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)    

@shourimohammad

 

 حق حاکمیت ملی اصطلاحی خارجی است، جایش در نظام حقوقی اسلام کجاست؟ و چه آیه و حدیثی در این باره دارید؟ اگر این اصطلاح حقوقی خارجی را می گیرید بگوئید که آن حق متعلق به جمع ملت است یا متعلق به فرد فرد و به قول شما آحاد ملت؟ در آیه ان الحکم الا لله حاکمیت منحصر به خدا است، پس این حاکمیت ادعائی شما چیست؟ و آیا همان حاکمیت خداست که به ملت یا آحاد ملت داده است؟ و اگر همه اش  را نداده است و مثلا حق تشریح یا قانونگذاری  و تعمیق حق و وظیفه را بخود اختصاص داده، چه قسم از حق حاکمیت را به آحاد ملت داده است؟ از طرفی شما می گوئید علاوه بر آحاد ملت، خدا قسمتی از حق حاکمیت را به «فقها» داده است و برای آن حق ولایت فقیه ساخته اید؟ و از طرف دیگر ملت از راه تعیین و انتخاب افراد واجد شرایط به حق حاکمیت خویش یا قسمتی از آن را به حکومت کنندگان می دهد و به سه دسته  قانوگذاری و قضاوت و مجریان یا هیات وزیران منتقل می کند. پس چهار شریک در حاکمیت وجود پیدا می کند: ۱- خدا ۲- فقها ۳- مردم ۴- حکومت کنندگان یا دولت. پس سهم هر یک از این چهار شریک را مشخص کنید. علاوه بر این یکی از اعمال این حق حاکمیت ها که برای مردم باقی می ماند به صورت امر به معروف و نهی از منکر انجام می گیرد ولی توجه کنید که نه تنها مردم بلکه طبق اصول اسلام و طبق اصلی که خودمان چند رو پیش تصویب کردیم دولت هم نسبت به مردم امر به معروف و نهی از منکر می کند و نیز فقها همین کار را می کنند و نیز خدا به حکم آیه «ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتای ذی القربی و ینهی عن الفحشا و المنکر والبغی یعظکم و لعلکم تذکرون» امر به معروف و نهی از منکر می کند. بنابراین یک بخش از حق حاکمیت هم هست که مشترک است میان چهار  شریک! و باید این ها را دقیقا مشخص کنید.

[فارسی،جلال الدین. کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۵۲۴جلسه بیستم،۲۷ شهریور۱۳۵۸]

ادامه دارد…

۳ مهر ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)