ولایت فقیه نباید به صورت وزن شعر درآید!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۸۳)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۴۰)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

 

 «این اصل اصولا با اصل ولایت فقیه جور در نمی آید. آن اصل تصویب شده، ۵۳ نفر هم به آن رای دادند و در آن هم مساله اجرا بطور شدید هست، آقای منتظری مفصلا گفتند، من تکرار نمی کنم. ولی این اصل اینظور باید باشد: اعمال قوه مجریه از طریق رهبر یا شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر و سایرین.  این قسمت قطعا باید در زپر آن باشد. ما ولایت فقیه را نباید دچار اصل دوم متمم قانون اساسی سابق بکنیم که به صورت وزن شعر درآید که پنج نفر علمای طراز اول باید این کار را بکنند و تا ابدهم این کار نشد. و هیچ تاثیری هم در کار نداشت. آن اصلی [اصل ولایت فقیه] که تصویب شده وزن شعر نیست.  هم باید در قوه مجریه و هم باید در قوه مقننه و هم در قوه قضائیه و قوای دیگر ذکر شود. برای اینکه آن اصل مفهومش این است و در تمام این قوا نقشی دارد… باز تاکید می کنم که ولایت فقیهی که در آنجا گفتیم هیچ معنایش دیکتاتوری و استبداد نیست… در یک کشور اسلامی فقیه بودن در انحصار هیچ کس نیست. همه می توانند بروند درس بخوانند و با احراز صفات عدالت و سایر چیزها، به این مرحله برسند… در این اصل قطعا باید مساله رهبر و رهبری، حتی مطابق صحبتی که آقای دکتر بهشتی کردند و خیلی هم صریح بود که گفتند ما باید قدر مسلم را مبنا قرار بدهیم، قدر مسلم این است که اصل ولایت فقیه تصویب شده است و بنابراین باید در این اصل بیاید. حالا آن هایی که قدر مسلم نیست،مثل ریاست جمهوری _که آقای شیبانی می گویندما اینطور درنظر گرفته ایم، خوب وقتی که رسیدیم اگر آنطور درنظر گرفته شده بود که معلوم است، و طور دیگری  هم در نظر گرفته شده بود، اصول قبل را تصویب می کنیم، اما قدر مسلم ولایت فقیه تصویب شده  و باید در همه اصول قانون اساسی که مربوط به آن می شود منعکس بشود».[حسن آیت]

«یکی از آقایان نوشته اند: مقصود از امامت و رهبری چیست؟ آیا ولایت فقیه است؟ عرض شود ولایت فقیه جداگانه چه در کلیات و چه در سایر موارد آمده است که به موقع مورد بحث قرار خواهد گرفت.مفهوم امامت و رهبری هم در اسلام بخوبی روشن است».[حسن آیت]

 

«وقتی که ما معتقدیم تمام قدرت از طرف خدا و هم چنین از طرف مردم به فقیه داده شده، حتما می پذیریم که رئیس جمهور را رهبر و ولایت فقیه تعیین کرده باشد.  این اساس و مبنای اسلام است. و شما تصمیم دارید بدون در نظر گرفتن مبنا یک ساختمانی را بنا کنید،بدون توجه به اساسش».[محمد جواد فاتحی]

 

[ماخذ: کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۲۳۹،۵۶۰،۵۶۱جلسه بیست و دوم،۲۸شهریور۱۳۵۸]

ادامه دارد…

۱۵ مهر ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)