یک فراخوان مهم

– قرار است ابراهیم رئیسی و مقاماتی از حکومت سفری به بوشهر داده باشند و در پانزدهم مهرماه سری هم به عسلویه و سایت های پالایشگاهی و پتروشیمی بزنند. ما به پیشواز نمیرویم. ما مطالبه گریم و برنامه مان به مناسبت این روز به قرار زیر است:

۱- برنامه ما بر پا یی تجمعات اعتراضی در عسلویه و کنگان و در همه مراکز نفتی در بوشهر است بخاطر اینکه با گذشت بیش از سه ماه هنوز خواستهایمان بی جواب مانده است.

۲- برنامه ما نوشتن خواسته هایمان بر روی بنر ها و بدست گرفتن آنها و بلند کردن صدای رسای اعتراضمان به این همه بی حقوقی است.

۳- ما مذاکره نداریم. خواستهایمان را هم قبلا اعلام کرده ایم.
باید دستمزدهای ما به میزان درخواستی ما افزایش یابد.
باید بیست روز کار و ده روز مرخصی اجرایی شود و در این رابطه بویژه از اعتراضات همکارانمان در عسلویه و کنگان که هیچگونه جوابی نگرفته اند، پشتیبانی میکنیم.
ما تاکید میکنیم که باید دستمزدها بموقع پرداخت شوند و باید خوابگاهها و وضع غذا و ایمنی محیط کار بهبود جدی پیدا کنند. در عین حال ما نیز همصدا با همکاران ارکان ثالثی خود در پتروشیمی ماهشهر بر قراردادهای مستقیم کاری بعنوان حق مسلم خود و برچیده شدن بساط پیمانکاران تاکید داریم.

همه با هم و متحدانه آماده باشیم.
اعتراضات ما تا رسیدن به خواستهایمان ادامه خواهد داشت.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت -١۴ مهر
@Shoratamas

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)