آقای مجهول الهویه!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۸۴)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۴۱)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 @shourimohammad

 

«ما نمی توانیم سرنوشت مملکت را به دست یک آقای مجهول الهویه بدهیم. باید در ذهن ما طرح کلی نسبت به این مساله و مفهوم ریاست جمهوری روشن بشود و در ذهن هر نماینده ای نیز سیستم حکومتی مشخص بشود تا بتوانیم به آن رای بدهیم… عرض بنده راجع به مساله ولایت فقیه است، یا ولایت فقیه را قبول داریم یا نه؟ رو در بایستی ندارد، یا واقعا شیعه دوازده امامی هستیم که با سرفرازی می توانیم عقیده خودمان را عرضه کنبم و اعتقاد به ولایت ففیه داربم و باید اساس کار بر مبنای آن باشد.  اگر بعضی از آقایان می گویند قرن بیستم و چنین و چنان است و استبداد و این حرف ها را مطرح می کنند، طرح ما که روشن است، آن ها هم بیایند طرح شان را بدهند. طرح گروه چهار این است که شورای رهبری یا رهبر در صدر کار یا در راس منشور قرار گرفته و سایر قوا زیر نظر او هستند. آفایان می فرمایند این استبداد فقیه است، من می گویم همان آقایان آمده اند همین مقام و قدرت را به رئیس جمهوری داده اند که وضعش روشن نیست. وقتی گفتیم فقیه، فقیه عبارت از کسی است که اعلم، اتقی، آگاه، شجاع، و انسانی وارسته باشد نه وابسته به خون و نه وابسته به نژاد و گروه و قشر خاصی،  که این ها می آیند و می گویند رهبری را منحصر کرده اند به یک گروه؟ گروه آن است که نژادش یا خونش و یا پولش مطرح باشد اما ما یک صفت عام انسانی به این فقیه داده ایم، یک صفتی که هرکس می تواند آن صفت را بدست بیاورد، بنابراین چطور ما صفات رهبر را مطرح می کنیم و می گوئیم باید این صفات را داشته باشد. وقتی رهبر در صدر کار قرار گرفته و حاکم هم خدا است و ما روی قوانین خدا داریم عمل می کنیم، قوانین اسلامی، خود به خود آن قوا، قوا نخواهند بود بلکه مجری آن ضوابط و اصولند، منتها با تقسیم کار، رهبر حکم و یا به اصطلاح فتوای خودش را به آن قوا می دهد تا اجرا کنند، با توجه به اینکه شورای نگهبان منتخب رهبر باشد و در مجلس و تمام مصوبات از زیر نظر شورای نگهبان که شش فقیه می باشند بگذارد،  این خودش به امضای رهبر رسیده است. زیرا که شورای نگهبان منتخب رهبر و یا شورای رهبری است. بنابراین خود رهبر هم رابطه بین این سه قوه را از را بالا تنظیم خواهد کرد. آقابان همین قوا را در پیش نویس قبلی  به  رئیس جمهوری داده بودند که صفاتش برای ما معلوم نبود».[محمد رشیدیان.ص۵۶۷]

 

«این سیستم، سیستمی مکتبی است. یعنی اسلام حاکم بر آن است.  و شکل سیستم حکومتی باید مشخص بشود تا ببینیم هر کدام از این قوا در کجای این شکل قرار دارند… فقیه یعنی دانا ترین فرد مملکت از نظر عقلی. بر حسب ادله شرعیه باید دخالت داشته باشد، آن فقیه به عنوان رهبر یا شورای رهبری در راس مخروط قرار گرفته، از ناحیه شناخت هم  از طرف مردم تائید شده،… چون سیستم حکومتی مکتبی است و در این مکتب مقام ففاهت، نه شخص، نه روحانیت که رویش حساسیت بوجود بیاید، مقام فقاهت با اوصافی که ذکره شده و با آن آزادی که هست که هرکسی می تواند خودش را به این مفام برساند و طبعا در راس مخروط هم قرار بگیرد».[محمد یزدی.ص۵۷۰]

 

«همانطوری که آقای یزدی فرمودند ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبریا شورای رهبری در راس مخروط است، آن وقت در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مقننه نقش دارد برای اینکه شورای نگهبان از طرف فقیه معین می شود که قوانین را نظارت کند. در قوه قضائیه نقش دارد برای اینکه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل در شورای عالی قضائی باید مجتهدینی باشندکه ازناحیه او منصوب بشوند و دادگستری را زیر نظر بگیرند و اداره بکنند. در قوه مجریه رئیس جمهور را یا او تعیین می کند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا می کند که مردم انتخاب می کنند.  علی ای حال بعضی از کارهای اجرایی هست که ولی فقیه مستقیما انجام می دهد. یعنی لازم نیست ریاست کل قوا را به رئیس جمهور بدهد. دست خودش است. بنابراین در عین حالی که رهبری می کند، رهبر فوق هر سه قوه است. رابط قوا است. و در عین حال یک قسمت اجرایی مخصوص به خودش است. مثل فرمان جنگ، فرمان عفو عمومی، و این قبیل چیزها که نمی توانیم دست رئیس جمهور بدهیم، دست خود آن رهبر می باشد. بنابراین سیستم این است که یک رهبری که فرد هم نیست، مقام یا شورای واجد شرایط او در راس مخروط است  و در قوه مقننه و در قوه اجرائیه نقش دارد و بعضی از اجرائیات هم مستقیما زیر نظر خودش است».[حسینعلی منتظری.ص۵۷۱]

ماخد:

کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. ج۱.جلسه بیست و دوم،۲۸شهریور۱۳۵۸

ادامه دارد…

۱۷ مهر ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 آیت الله منتظری, محمد یدی,محمد رشیدیان,مشروطیت, ,ریاست جمهوری,محمد شوری,تریبون زمانه,انتخابات ,قانون اساسی , پیش نویس قانون اساسی, مجلس خبرگان ,اصل ولایت فقیه,شورا,تفکیک قوا,آرای عمومی, ولایت فقیه  ,ولی فقیه سوم,نه به ولی فقیه سوم,استبداد فقیه,شورای نگهبان,  حکومت اسلامی , نظام ولایت فقیه , شورای نگهبان,کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی,تاریخ ایرانی,  انقلاب۵۷, تاریخ معاصر ایران ,  محکمه((assize

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)