صفحه‌ی ویژه‌ی

Vahidrezaee

آخرین مطالب :


باور نمی‌کند دل من مرگ خویش را


فرار در تاریکی (قسمت اول)


گوسفند اسرائیلی؟!


من یک دانشجو ام! (خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت دوازدهم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم)-قسمت یازدهم


من یک دانشجو ام! (خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم)-قسمت دهم


اندکی در باب «پوسی لیسیسم»و «پوسی لیسیستان» (طنز)


من یک دانشجو ام! (خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم)-قسمت هشتم و نهم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت هفتم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت ششم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت پنجم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت چهارم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت سوم


من یک دانشجو ام!(خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت دوم


درباره ی «اصغـر»؟؟؟!!!(طنز)


من یک دانشجو ام! (خاطرات یک دانشجو با طنز به مقدار لازم!)-قسمت اول


تکنوازی یا تصنیف «لب کارون»…؟؟؟!!! (طنز)


شما نسبتی داری با مایکل جکسون؟؟!! (طنز)

آخرین نظرات توسط نویسنده Vahidrezaee

    نطری یافت نشد.