صفحه‌ی ویژه‌ی

khosrow yazdani

آخرین مطالب :


روزگارانی که خدایان وشاعران ترکش کرده اند


نوکُهن ایران


خیابان نمی‌اندیشد


کُهَن سَروِ ایران و موریانه ها


تنها گامی مانده تا مغاک


آیا براستی آدمی سنجۀ همه چیز است؟


بینش تراژیک و اِشیل


بیشماران افسوس!


پیرامونِ فیلمِ “شش روز” (6days)


زمانۀ یک پندار


“کینخویىِ” آرامش دوستدار


راهِ بی آشوب

آخرین نظرات توسط نویسنده khosrow yazdani

    نطری یافت نشد.