صفحه‌ی ویژه‌ی

khosrow yazdani

آخرین مطالب :


نگاهی گذرا به «دین در محدودهٔ عقلِ تنها»ی کانت


فیلمِ گجستهٔ «تومیریس»، ریشه های ما را نشانه رفته است!


لویاتان، خدای میرا؟


فلسفه، با دهشت و شگفتی آغاز می شود!


آدمی و کُرونا


احمد زیدآبادی: آوای وادادِگی


سخنِ مهرداد فرهمند و سخنِ خسرو یزدانی


پیش‌دستی بر دسیسه‌ای کلان، که هنوز آماده نبود


مردانِ تصمیم و ما


خویِ آزادگی و باختر


پیام‌آورِ هیچ


اندیشیده می‌شوم، پس هستم


؟؟؟چند پرسش؟؟؟


روزگارانی که خدایان وشاعران ترکش کرده اند


نوکُهن ایران


خیابان نمی‌اندیشد


کُهَن سَروِ ایران و موریانه ها


تنها گامی مانده تا مغاک


آیا براستی آدمی سنجۀ همه چیز است؟


بینش تراژیک و اِشیل


بیشماران افسوس!


پیرامونِ فیلمِ “شش روز” (۶days)


زمانۀ یک پندار


“کینخویىِ” آرامش دوستدار


راهِ بی آشوب

آخرین نظرات توسط نویسنده khosrow yazdani

    نطری یافت نشد.