صفحه‌ی ویژه‌ی

khosrow yazdani

آخرین مطالب :


آن سوی دولت — آن سوی کشور (در باره فایل صوتی ظریف)


نگاهی گذرا به «دین در محدودهٔ عقلِ تنها»ی کانت


فیلمِ گجستهٔ «تومیریس»، ریشه های ما را نشانه رفته است!


لویاتان، خدای میرا؟


فلسفه، با دهشت و شگفتی آغاز می شود!


آدمی و کُرونا


احمد زیدآبادی: آوای وادادِگی


سخنِ مهرداد فرهمند و سخنِ خسرو یزدانی


پیش‌دستی بر دسیسه‌ای کلان، که هنوز آماده نبود


مردانِ تصمیم و ما


خویِ آزادگی و باختر


پیام‌آورِ هیچ


اندیشیده می‌شوم، پس هستم


؟؟؟چند پرسش؟؟؟


روزگارانی که خدایان وشاعران ترکش کرده اند


نوکُهن ایران


خیابان نمی‌اندیشد


کُهَن سَروِ ایران و موریانه ها


تنها گامی مانده تا مغاک


آیا براستی آدمی سنجۀ همه چیز است؟


بینش تراژیک و اِشیل


بیشماران افسوس!


پیرامونِ فیلمِ “شش روز” (۶days)


زمانۀ یک پندار


“کینخویىِ” آرامش دوستدار


راهِ بی آشوب

آخرین نظرات توسط نویسنده khosrow yazdani

    نطری یافت نشد.